Liv och hälsa

Levnadsvanor vid ryggmärgsskada - mat, vikt, alkohol och tobak

Innehållet gäller Jönköpings län

När du fått en ryggmärgsskada är det viktigt att tänka på dina levnadsvanor. Direkt efter din skada/sjukdom kan det vara svårt att tillgodogöra sig tillräckligt med näring och kroppen gör kanske inte åt med lika mycket energi som tidigare.

Till toppen av sidan