ATT FÅ EN RYGGMÄRGSSKADA

Vad händer när du får en skada på ryggmärgen?

Innehållet gäller Jönköpings län

Ryggmärgen kan skadas på olika sätt - traumatiskt eller icke-traumatiskt. Vid ett trauma, som en bilolycka eller ett fall, kan ryggmärgsskadan bland annat bero på en fraktur på kotkroppen eller att en kota glider ur sitt läge och skadar ryggmärgen. En icke-traumatisk ryggmärgsskada kan uppstå på grund av en infektion, cirkulationsrubbning eller tumör.

Ryggraden är ett viktigt stöd för vår kropp och utgörs av 24 kotor, staplade på varandra. De sju översta kallas halskotor, nedanför dem finns tolv bröstkotor och därefter fem ländryggskotor. I mitten av ryggkotorna går ryggmärgen i en kanal. Ryggmärgen är cirka 45 centimeter lång och går från skallbasen och ner till ländryggen. Mellan varje ryggkota går det ut nerver till kroppens olika delar som ger oss känsel och rörelseförmåga.

I ryggmärgens nedersta del finns ett knippe nervtrådar som ibland kallas för ”hästsvansen”. De nerverna leder bland annat till urinblåsan, tarmen och muskler i benen. Ryggmärgen transporterar signaler mellan hjärnan och resten av kroppen. Det gör att vi exempelvis kan känna värme, kyla och beröring från huden. Signaler från blåsan och tarmen får oss att känna när vi behöver gå på toa. Hjärnan, i sin tur, skickar signaler till musklerna, via ryggmärgen, så att vi kan röra på oss.

Vad händer vid en skada på ryggmärgen?

En skada på ryggmärgen kan hindra signaler från hjärnan att passera. Signalerna fungerar som de ska från hjärnan och ner till brottet, men nedanför skadan kan inte signalerna fortsätta dit de ska.

Hur kroppen påverkas och hur mycket beror på var på ryggmärgen som skadan finns. En skada i halsryggen påverkar i stort sett hela kroppen, medan en skada i bröstryggen inte påverkar armarna alls. Ibland kan en del signaler fortfarande passera förbi skadeområdet. Det gör att vissa delar på kroppen nedanför skadenivån har känsel och vissa har muskelfunktion även om man inte är lika stark som förut.

Det är inte alltid så att skadan på ryggraden och skadan på ryggmärgen är på samma ställe. 

Ryggmärgsskadan beskrivs oftast efter hur kroppen påverkas. Man brukar prata om neurologisk nivå, det vill säga den nivå längst ner i ryggmärgen som fungerar som den ska.

Påverkas benen kallas skadan parapares/plegi. Påverkas både benen och armarna kallas skadan tetrapares/plegi. 

Möt andra med nedsatt rörlighet

Genom att vara med i en patient- eller funktionshinderförening får du möjlighet att träffa andra som befinner sig i samma situation som du. 

Patient- och funktionshinderföreningar i Jönköpings län

Till toppen av sidan