Smärtbehandlingar och rehabilitering

Rehabilitering i varmt klimat

Du kan få rehabilitering i varmt klimat om du har en inflammatorisk reumatisk sjukdom, en neurologisk sjukdom eller skada, eller om du har psoriasis. Men det är inte så vanligt med sådan behandling.

Att få rehabilitering innebär att du får hjälp att få tillbaka hälsan efter att ha varit med om en olycka eller fått en sjukdom i vuxen ålder. Du som har en reumatisk sjukdom, neurologisk sjukdom eller psoriasis kan få rehabilitering i varmt klimat. Det kallas också klimatvård.

Till toppen av sidan