Rehabilitering i Jönköpings län

Rehabilitering i varmt klimat för patienter i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Du kan i vissa fall få rehabilitering utomlands i ett varmt klimat om du har psoriasis, en reumatisk sjukdom eller en neurologisk sjukdom eller skada. Beroende på vilken sjukdom eller skada du har får du olika typer av rehabilitering och träning. Målet är att förbättra din fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga.

Rehabilitering i varmt klimat bidrar förhoppningsvis till att minska sjukfrånvaron från en arbetsplats, utbildning eller liknande.

Det finns också möjlighet att ansöka om rehabilitering hos sjukgymnast och arbetsterapeut om du reser på egen hand, så kallad poliklinisk behandling.

Under behandlingsresan betalar du en patientavgift som kallas egenavgift. Avgiften motsvarar den du annars betalar när du är inlagd på sjukhus.

Inför resan

När du blivit beviljad rehabilitering i varmt klimat kan du som arbetar eller söker arbete kontakta Försäkringskassan och ansöka om förebyggande sjukpenning. Tänk på att du även behöver ett läkarintyg för en sådan ansökan.

Om du inte redan har det Europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet) kan du ansöka om detta hos Försäkringskassan.

Anslutningsresor

Du ordnar och bekostar själv din anslutningsresa till och från flygplatsen i Sverige.

Avbokning

Du kan avboka din rehabilitering i varmt klimat om du har medicinska skäl eller om en nära anhörig blir svårt sjuk. Då behövs ett läkarintyg som styrker dina uppgifter. Kontakta din handläggare så fort som möjligt.

Avbruten behandlingsperiod

Kontakta omedelbart din handläggare och den anläggning där du vistas om du behöver avbryta din rehabilitering i förtid. Om du har medicinska skäl, eller om en nära anhörig blir svårt sjuk, behövs  ett läkarintyg som styrker dina uppgifter. Om du avbryter av någon annan anledning måste du betala din hemresa själv.

Till toppen av sidan