REHABILITERING VID CANCER

Cancerrehabilitering i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Cancerrehabilitering syftar till att förebygga och minska de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av en cancersjukdom och dess behandling.

Cancerrehabilitering

Rehabiliteringsinsatserna ska ge dig och dina närstående stöd och förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt. Insatser kan sättas in från diagnos samt under och efter behandling.

Behov av att få tala med någon utomstående om sin livssituation kan uppkomma både för patient och närstående. Kurator ger samtalsstöd och information om samhällets stöd, patienträttigheter och rehabiliteringsalternativ.

Hos psykolog kan du få hjälp att hantera upplevda svårigheter som har med känslor, tankar eller beteenden att göra.

Många kan uppleva en uttalad trötthet/fatigue som en känsla av total brist på energi eller kraft. En arbetsterapeut kan hjälpa dig att hitta balansen och underlätta det dagliga livet.

Under behandlingen

Vid cancerbehandling kan din kondition och styrka försämras och då är det bra att försöka aktivera sig efter ork och förmåga. Sjukgymnast kan hjälpa dig med ett individuellt träningsprogram samt rådgivning kring lämpliga aktiviteter.

Ibland kan svullnad uppstå i olika kroppsdelar och då kan du behöva kontakta en lymfterapeut.

Vid cancersjukdom och onkologisk behandling är det vanligt med både viktuppgång och viktminskning. Om du har minskat ofrivilligt i vikt eller har ätsvårigheter, till exempel dålig aptit, illamående, smakförändringar, diarré eller förstoppning, kan du få träffa dietist.

Efter behandlingen

Att komma tillbaka till arbetslivet efter en cancerbehandling kan vara olika svårt. Har du frågor kring sin sjukskrivning eller arbetsåtergång kan du kontakta en rehabiliteringssamordnare.

Närstående behöver också få information och stöd. De är välkomna att vara med vid besök på sjukhuset. Det är bra att låta barn och ungdomar vara delaktiga. Prata med kontaktsjuksköterskan om närstående, vuxna och/eller minderåriga behöver stöd.

Vilken hjälp kan jag få av rehabiliteringspersonalen?

Om du vill diskutera din cancerrehabilitering kan du göra det med specialister nedan. Dessa finns på sjukhus, på mottagningar och vårdcentraler samt inom kommunens hemsjukvård. Vårdpersonal kan hjälpa till med kontakten.

Arbetsterapeut

Arbetsterapeut informerar om avlastande och energibesparande arbetssätt vid dagliga sysslor i hemmet, arbetet eller fritiden. Arbetsterapeuten kan också informera om olika hjälpmedel och hur miljön hemma och på arbetsplatsen kan anpassas efter behov.

Dietist

Dietist kan informera om åtgärder vid bekymmer rörande maten, ätandet och/eller ofrivillig viktminskning. Dietisten går igenom matvanorna och diskuterar eventuella förändringar för att underlätta matsituationen. Näringsdryck kan förskrivas vid behov. Tala med läkare eller kontaktsjuksköterska om remiss.

Kurator

Kurator kan ge psykosocialt stöd, även för närstående och det kan bland annat handla om kris och sorg och relationer till familj/närstående. Du kan få information om samhällets stöd och resurser, patienträttigheter och rehabilitering.

Psykolog

När du drabbas av allvarlig sjukdom kan du uppleva starka känslomässiga reaktioner. Hos en psykolog kan du få hjälp att hantera upplevda svårigheter som har med känslor, tankar eller beteenden att göra. Tala med din läkare om remiss.

Lymfterapeut

Om svullnad uppstår i någon kroppsdel efter cancerbehandlingen kan lymfterapeut hjälpa dig med bland annat råd, träning, bandagering och kompressionsprodukter.

Rehabkoordinator

En sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan görs tillsammans med rehabkoordinatorn för att planera vilken rehabilitering du kan behöva och hur och när du kan återgå i arbete. Se kontaktinformationen till rehabkoordinatorn längre ner på den här sidan.

Sjukgymnast

Sjukgymnast informerar och ger råd kring träning och rörelse. Du kan få ett individuellt träningsprogram och hjälp att komma i gång med din träning. Det finns även möjlighet till bassängträning i grupp. Är du inskriven på vårdavdelning kan du få gånghjälpmedel ordinerat vid behov.

Gruppstöd

Kontakt

Anna-Lena Nordlund
Rehabkoordinator på Onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov 
010-242 62 32

Fysisk aktivtet

Du som har en pågående eller har avslutat cancerbehandling och som vill träna är välkommen att vara med i en träningsgrupp.

I Region Jönköpings län erbjuds två träningsgrupper, en i Jönköping och en i Värnamo. En coach finns på plats för att stötta och peppa dig i din träning och ni träffas en dag i veckan. Du anmäler dig själv om du vill vara med, träningen genomförs på Friskis & Svettis. 

Fysisk aktivitet för cancerpatienter

Mer på 1177 Vårdguiden

Kontakt och stöd från andra

Det finns olika patientföreningar för cancer. Du kan också ringa eller mejla gratis och anonymt till cancervårdspersonal för att få stöd eller svar på frågor. Här hittar du kontaktuppgifter.

Mina rättigheter i vården

Du har rätt att påverka din vård. Här finns samlad information om vad patientlagen säger.

Till toppen av sidan