Kognition och kommunikation

Teckenspråkstolk, skrivtolk eller dövblindtolk

Innehållet gäller Jönköpings län

Tolk för dig som är döv, hörselskadad eller har dövblindhet.

Personer som sitter vid ett bord. En person gör teckentolkning.

Tolktjänster i Region Jönköpings län

Om du är döv, hörselskadad eller har dövblindhet har du rätt att beställa tolk till olika situationer i vardagslivet. Det kan till exempel vara vid besök i hälso- och sjukvården, vid arbetsplatsträffar, i kontakt med myndigheter eller vid familjesammankomster och fritidsaktiviteter.

Tolkservice vid sådana uppdrag är kostnadsfri. Alla tolkar har tystnadsplikt och är opartiska.

Om du bor i ett annat län men behöver tolk i Jönköpings län gör du alltid tolkbeställningen i det län där du är folkbokförd.

Teckenspråkstolk eller dövblindtolk

Om du är hörselskadad eller döv och teckenspråkig kan du boka teckenspråkstolk. Om du har dövblindhet kan du boka dövblindtolk. Tolken anpassar tolkmetoden efter tolkanvändarens behov. Exempel på olika metoder vid dövblindtolkning är taktilt teckenspråk och tydligt tal.

Skrivtolk

Om du är hörselskadad eller döv och inte kan använda dig av teckenspråkstolk har du rätt att beställa skrivtolk. Vid skrivtolkning använder tolken en dator för att skriva ner det som sägs, och tolkanvändaren kan läsa det från en skärm.

Kontakt

Tolkcentralen erbjuder tolk för dig som är döv, hörselskadad eller dövblind, och som bor eller vistas i Jönköpings län:

Beställning av tolk

Här kan du beställa tolk för döva, dövblinda och hörselskadade:

 

Till toppen av sidan