Hjälpmedel

Hjälpmedel och stöd från kommuner

Innehållet gäller Jönköpings län

Om du har problem att klara det dagliga livet eller svårt att läsa, förstå eller minnas kan du ha rätt till ett hjälpmedel. Den här typen av hjälpmedel förskrivs av arbetsterapeuter och sjukgymnaster i din kommun.

Om du vill veta vilken typ av hjälpmedel det handlar om så kan du läsa mer i avsnitten RörelseI hemmet och Kognition och kommunikation. Fler avsnitt hittar du även på huvudsidan för Hjälpmedel.

Har du en pågående kontakt med sjukvården kan du ta upp frågan om hjälpmedel där.

Till toppen av sidan