Habilitering

Habilitering

Habiliteringen finns till för dig som har en bestående funktionsnedsättning. Där kan du och dina närstående få stöd och träning för att klara av vardagen så bra som möjligt.

Ett barn och en vuxen leker med en ballong
När du först kommer till habiliteringen gör personalen en plan tillsammans med dig och dina närstående.
Jönköpings län

Habilitering i Jönköpings län

Här kan du läsa mer om habilitering i Jönköpings län:

Några av de insatser du erbjuds inom habiliteringen är stöd till er som föräldrar och habiliteringsplanering för ert barn eller ungdom. Alla familjer som har kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen i Jönköping län erbjuds extra stöd och hjälp, både individuellt och i grupp. Habiliteringsplanen är ett verktyg för de insatser vi tillsammans beslutar göra för och med barnet:

Målet med habiliteringen är att du ska kunna vara så självständig det går och känna att du själv har möjlighet att påverka ditt liv.

Habiliteringen finns inom regionen där du bor. Den kan vara organiserad på olika sätt på olika ställen i landet. Ofta finns det en habilitering för barn och ungdomar, barn- och ungdomshabiliteringen, och en för vuxna över 18 år.

Kan jag komma till habiliteringen?

Habiliteringen finns till för dig som har en bestående funktionsnedsättning som är medfödd eller som har uppstått i tidig ålder. Det kan till exempel vara något av följande:

  • Fysisk funktionsnedsättning som påverkar rörligheten på olika sätt.
  • Intellektuell funktionsnedsättning, också kallad utvecklingsstörning.
  • Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som olika former av autism.
  • Syn – eller hörselnedsättning.

Vad händer på habiliteringen?

Barn selar piano och ser sig själv och en vuxen i spegeln
Aktiviteterna på habiliteringen är anpassade till dig och vad du behöver träna på.

När du först kommer till habiliteringen gör personalen en plan tillsammans med dig och dina närstående. Där står det till exempel vad du är bra på och vad du kan behöva träna på. Personal från till exempel din förskola, skola, jobb eller dagverksamhet kan vara med i planeringen.

Vad som händer på habiliteringen beror alltså på vad du har för behov. En viktig del är att du och dina närstående får utbildning om din funktionsnedsättning.

Här är några vanliga exempel på vad du kan få göra när du kommer till habiliteringen:

  • Träna på att klara dagliga sysslor, som att klä på dig, tvätta dig och sköta om ditt boende.
  • Träna på att ta kontakt och umgås med andra människor.
  • Träna rörligheten och öva på att förflytta dig.
  • Delta i gruppverksamhet och utbyta erfarenheter med andra.
  • Prova ut hjälpmedel och få råd om hur din bostad och andra miljöer bör anpassas.
  • Få information om vilket stöd det finns att få från samhället, till exempel Försäkringskassan.
Till toppen av sidan