Råd om läkemedel

Må bra utan piller

Innehållet gäller Jönköpings län

Det finns ett trettiotal tillstånd där rörelse kan vara bästa pillret.* Risken för hjärtinfarkt kan halveras och typ 2-diabetes förebyggas genom att du rör på dig regelbundet.

Avspänning, rörelse och nya vanor kan vara alternativ vid smärta.

* Enligt FYSS – FYsisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling

Rörelse

Hjärt- och kärlsjukdomar

Du kan halvera risken att få hjärtinfarkt om du rör på dig en halvtimme om dagen. Det kan vara promenader eller annan lättare motion. Rörelse gör att vikt och bukfetma minskar och att kolesterolvärdet sjunker. Rörelse ger en lika stor sänkning av blodtrycket som ett bra läkemedel ger. I första hand ska du välja att röra på dig om du har ett lite för högt blodtryck, för höga kolesterolvärden eller bukfetma.

Typ 2-diabetes

Sunda levnadsvanor förebygger typ 2-diabetes, den typ man kan få i vuxen ålder. Två och en halv timmes promenad per vecka och goda matvanor är dubbelt så effektivt som läkemedlet metformin.

Depression och stress

Rörelse sänker nivåerna av stresshormoner som kortisol och adrenalin. Samtidigt ökar halterna av ämnen som ger motståndskraft mot stress, till exempel endorfiner och hemorfiner. Rörelse ökar också halterna av serotonin i hjärnan. Serotonin är en viktig signalsubstans som bland annat reglerar vårt stämningsläge. Studier har visat att rörelse kan ha lika stor effekt som antidepressiva medel vid mild till måttlig depression.

Smärta

Avspänning, rörelse och nya vanor kan vara alternativ vid smärta. När du rör dig bildar kroppen endorfiner och hemorfiner - kroppens eget morfin. Endorfiner och hemorfiner lindrar smärta. Det bildas även så kallade beta-enkefaliner som också lindrar smärta, ungefär på samma sätt som Alvedon och Panodil. Effekten blir större ju fler muskler som används och ju intensivare de jobbar.

Läkning

Kroppen har en fantastisk förmåga att läka de skador som kan uppstå under ett normalt liv. Hur lyckad läkningen blir, beror på det arv vi fått från våra föräldrar och hur många och svåra skador vår kropp utsatts för. Läkningen beror också på hur vi belastar vår kropp. Det går snabbare att komma tillbaka till ett så smärtfritt liv som möjligt om du låter musklerna jobba. När du rör dig stiger kroppstemperaturen några tiondels grader och musklerna slappnar av.

Du ska undvika de rörelser som gör mest ont. Det är också klokt att undvika sådant som kan öka spänningen i musklerna och ge smärta. Exempel på detta är stress och biverkningar av tobak, kaffe, alkohol samt sömn- och läkemedel mot värk.

Artros

Cykling och stavgång är bra motion vid artros, som är den vanligaste reumatiska sjukdomen. 6-8 veckors träning minskar smärtan bättre än värktabletter om du har knäartros.

Exempel på behandlingar utan läkemedel:

 • Metoden Tillämpad avspänning, man lär sig att bli medveten om var man är spänd och avslappning med hjälp av andning och tanke.
 • Akupunktur
 • Tensapparat, elektrisk nervstimulering 
 • Psykologiska behandlingsmetoder
 • Kognitiv beteendeterapi, KBT.

Fysisk aktivitet förlänger livet

Den som klarar WHO:s rekommendation om minst 30 minuters daglig eller så gott som daglig fysisk aktivitet med en intensitet som motsvarar rask promenad lever i genomsnitt 4-5 år längre än den som är inaktiv. Den som fördubblar tiden eller lägger till några halvtimmar i veckan med högre intensitet lever sju år längre. Utöver längre liv har den fysiskt aktive ytterligare 4-5 fler år med full hälsa jämfört med den som är inaktiv.

Hitta vägen till bättre sömn

Sömnbehovet varierar mellan sex och tio timmar per natt. Ju äldre man blir desto mindre sömn behövs. Sömnläkemedel ska bara användas under en kort period och vid tillfälliga besvär. Läkemedlen botar inte orsakerna till sömnbesvär, men kan ge lindring när sömnlösheten är som värst. Alla sömnläkemedel har biverkningar.

Rörelse och avspänning ger bättre sömn

Aktivitet och rörelse underlättar ofta en god sömn. När du rör dig förbrukas bland annat stresshormoner som du samlat på dig under dagen och kroppen slappnar av efteråt.

Ett lätt motionspass eller en promenad är bra. Däremot bör du inte vara alltför fysiskt aktiv inom tre timmar före läggdags. Det tar en stund för kroppen att varva ner. Om du inte har somnat efter en halvtimme ska du gå upp, även om det känns motigt. Det gäller också om du vaknar mitt i natten. Du kan sätta dig någon annanstans och göra saker som känns lugna och behagliga. Kanske lyssna på musik. När du känner dig sömnig lägger du dig igen.

För att sova bättre behöver du:

 • mer kunskap om normala sömnvanor.
 • lära känna dina egna vanor. Vad ger dålig sömn och vad kan du göra för att sova gott?
 • våga ändra vardagsrutinerna.
 • tålamod.

Sömnläkemedel har begränsad verkan

Studier visar att sömnläkemedel har mycket begränsad verkan – särskilt hos äldre. Sömnläkemedel ger i genomsnitt 20 minuters längre sömn per natt jämfört med placebotabletter (sockerpiller) vid några veckors behandling. Mycket talar för att den önskvärda effekten av sömnläkemedel minskar vid längre tids användning. Redan några veckors användning av sömnläkemedel innebär att hjärnan kräver högre doser för att nå samma effekt som av den första tabletten.

Biverkningar och beroende

Vanliga biverkningar, speciellt för personer över 65 år, är dagtrötthet, glömska, yrsel, förvirring och risk att falla. Dessutom kan det vara svårt att sluta ta sömntabletter.

Ju längre du väntar med att sluta ta sömntabletter desto svårare blir det att bli av med ett eventuellt beroende. Jämför med benbrott. Ju längre man väntar med att ta av gipset, desto längre träning behövs för att träna upp musklerna.

Dina sparade recept på apotek

Dina sparade recept på apotek är en lista som du kan få på apoteket. Listan är en sammanställning över dina recept och en hjälp för dig att veta hur länge ett recept gäller och hur många gånger du har kvar att hämta ut på apoteket.

Observera att listan över dina sparade recept på apotek inte är samma sak som läkemedelslistan från vården. För dina sparade recept på apotek gäller:

 • läkemedel som du inte längre ska ta kan finnas på denna lista
 • läkemedel som du fortfarande ska ta kan saknas för att receptet har tagit slut
 • doseringar kanske inte stämmer om läkaren ändrat doseringen sedan receptet skrevs ut
 • två läkemedel med samma verksamma ämnen men med olika namn kan stå med, och medföra risk för dubbeldosering

Visa gärna din läkemedelslista från vården för personalen på apoteket och be dem ta bort inaktuella recept.

Håll koll på dina recept via Läkemedelskollen

I Läkemedelskollen kan du se om du har uttag kvar på ditt recept, vilka läkemedel du har hämtat ut eller hur nära du är att få frikort. Så här gör du för att logga in på Läkemedelskollen:

 1. Logga in på 1177.se. Du hittar knappen "Logga in" längst upp i menyn.
 2. Välj ett inloggningssätt och legitimera dig för att logga in.
 3. När du är inloggad i e-tjänsterna väljer du ”Läkemedelstjänster”.
 4. I nästa steg väljer du tjänst: Recept, Uthämtade läkemedel, Högkostnadsskydd för läkemedel eller Hämta PDF-dokument (Registerutdrag).
 5. När du valt tjänst länkas du vidare till Läkemedelskollen hos E-hälsomyndigheten. Det är de som ansvarar för uppgifterna.

Läs mer om Läkemedelskollen

Kontakta Läkemedelsupplysningen

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och fråga om läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Du kan ringa 0771-46 70 10 helgfria vardagar mellan 8.00 och 18.00.

Du kan också alltid kontakta ett apotek om du har frågor om läkemedel. 

Till toppen av sidan