Att få recept och att köpa läkemedel

Dina läkemedel

Innehållet gäller Jönköpings län

Det är viktigt att du har rätt läkemedel och tar dem enligt din läkares ordination. Som hjälp finns en läkemedelslista som du kan få utskriven av din läkare eller på din vårdmottagning. Du kan även se läkemedelsordinationer från Region Jönköpings läns huvudjournalsystem direkt i journalen via nätet.

Det finns olika typer av listor med läkemedel – ”Läkemedelslista från vården”, ”Dina sparade recept på apotek” och ”Förteckning recept för dig med dospåse”. Så här skiljer du dem åt.

Filtrera läkemedelslistan i journalen via nätet
Du kan filtrera läkemedelslistan, exempelvis på vårdgivare.
Till toppen av sidan