Funktionsnedsättning hos barn

Föräldrastöd och habiliteringsplan

Innehållet gäller Jönköpings län

I första hand är habiliteringen riktad till barnet/ungdomen, men det finns även insatser till föräldrar, närstående och personal runt barnet, exempelvis föräldrastöd. Det omfattar habiliterande insatser utifrån familjesituationen kring barnet med funktionsnedsättning. Ni erbjuds information, stöd, samtal och utbildningar, både individuellt och i grupp.

Till toppen av sidan