Vård och stöd för barn

Undersökning på barnhälsovården vid 4 år

Innehållet gäller Jönköpings län

När barnet är 4 år får du svara på frågor om barnets levnadsvanor och utveckling. Frågorna handlar om levnadsvanor om det som kan påverka hur barnet mår, till exempel sömn, utevistelse och kost.

Ett barn som balanserar på en linje.

Du får två olika formulär hemskickade tillsammans med kallelsen till besöket. Är ni flera föräldrar är det bra om ni svarar på frågorna tillsammans. Frågorna om barnets utveckling svarar du på tillsammans med personalen inom förskolan. Formulären tar du med till besöket. Vid besöket pratar ni om det som du som förälder tycker är viktigt.

Bildspel för barn

För att besöket ska bli så positivt som möjligt för barnet är det bra om barnet vet vad som ska hända. Titta på bildspelet tillsammans. Om barnet mår bra och är utvilat innan ni kommer så fungerar undersökningen bäst.

Till toppen av sidan