Vård och stöd för barn

Undersökning på barnhälsovården vid 3 år

Innehållet gäller Jönköpings län

Vid det här besöket träffar ni en läkare och sjuksköterska. En hälsoundersökning kommer att genomföras och vi samtalar om levnadsvanor och ert barns hälsa och utveckling.

Bild som illustrerar ett teambesök på BHV när barnet är 3 år

Bildspel för barn

För att besöket ska bli så positivt som möjligt för barnet är det bra om barnet vet vad som ska hända. Titta på bildspelet tillsammans. Om barnet mår bra och är utvilat innan ni kommer så fungerar undersökningen bäst.

Till toppen av sidan