Besök och undersökningar

Undersökning på barnhälsovården vid 3 år

Innehållet gäller Jönköpings län

Vid det här besöket träffar ni en läkare och sjuksköterska. En hälsoundersökning kommer att genomföras och vi samtalar om levnadsvanor och ert barns hälsa och utveckling.

Till toppen av sidan