OM GRAVIDITETEN

Överburen - att gå över tiden

När du har varit gravid i mer än 42 veckor kallas graviditeten för överburen. Då sätts oftast förlossningen igång på förlossningsavdelningen. Du kan inte själv påskynda förlossningen. Det är ingen som vet varför en del graviditeter blir överburna.

Att förlossningen dröjer ett par dagar efter det beräknade datumet räknas alltså inte som en överburen graviditet inom vården. Det är först när du går mer än två veckor efter beräknat datum som graviditeten blir överburen. Ungefär fem graviditeter av hundra blir överburna.

När ska jag söka vård?

När du går över tiden får du gå på regelbundna besök på barnmorskemottagningen. Kontakta en barnmorskemottagning eller en förlossningsavdelning om du får besvär mellan dina besök hos barnmorskan.

Sök vård direkt på en förlossningsmottagning om du upplever minskade fosterrörelser.

Vad kan jag göra själv för att sätta igång förlossningen?

Du kan inte själv påskynda en förlossning. Däremot kan det vara bra att vila och att äta för att fylla på energi inför förlossningen.

Behandling

När graviditeten har gått två veckor över tiden finns det olika alternativ:

 • Du kan fortsätta graviditeten och komma på kontroller ungefär varannan dag.
 • Du kan bli igångsatt
 • Du kan föda barnet med kejsarsnitt, om något med barnets eller ditt tillstånd gör det mest lämpligt.

Det vanligaste är att avvakta och se om förlossningen kommer igång av sig själv. Men du kan själv vara med och påverka vad som passar dig bäst. Diskutera igenom de olika alternativen tillsammans med en läkare. Planerat kejsarsnitt brukar det endast bli om något med barnets eller ditt tillstånd gör det mest lämpligt.

Mer om graviditetens längd och att gå över tiden

För att räkna ut beräknad förlossningsdag mäter barnmorskan hur stort fostret är med hjälp av ultraljud. Innan graviditetsvecka 20 ska alla foster växa lika mycket. Då är det ganska lätt att räkna ut hur långt graviditeten är gången. Det går också att räkna ut efter uppgifter om senaste mens. Men med hjälp av ett ultraljud blir dateringen för beräknad födelse mer precis.

Det datum barnet beräknas att födas är inte exakt. De flesta barn föds inom två veckor före eller efter den beräknade förlossningsdagen. Kommer barnet tidigare än 37 fullgångna veckor så är barnet för tidigt fött och kommer barnet senare än 42 fullgångna veckor är graviditeten överburen.

Det är ovanligt att en graviditet varar längre än 43 veckor.

Vad startar en förlossning?

Vad som gör att förlossningen sätter igång är inte helt klart, men hormoner är viktiga. En del hormoner produceras av barnet. Barnet producerar vissa hormoner när hen är färdig att födas. När graviditeten är fullgången blir livmodern redo för värkar och känsligare för hormoner.

Vilka går över tiden?

För en del kan det vara större risk att graviditeten blir överburen. Det kan vara om ett eller flera av följande påståenden stämmer in på dig som är gravid:

 • Du har gått över tiden vid tidigare graviditeter.
 • Det är första barnet som du är gravid med.
 • Du är äldre än 30 år. Risken ökar med åldern.
 • Du har en biologisk mamma eller syster som har gått över tiden.
 • Barnet i magen är en pojke.
 • Du har fetma.

Undersökningar

Som gravid gör du sista besöket hos barnmorskan någon gång när du har passerat 40 fullgångna veckor. Då får du en tid på förlossningsavdelningen för kontroll och samtal, om du ännu inte har fött ditt barn vid 42 fullgångna graviditetsveckor. På några ställen får man komma på en kontroll redan i vecka 41+3.

På förlossningsavdelningen kontrollerar läkaren så noga som möjligt om graviditeten verkligen är överburen.

Läkaren gör en ny ultraljudsundersökning för att titta på mängden fostervatten, barnets läge och oftast också barnets vikt. Ibland mäter hen blodflödet i navelsträngen för att kontrollera hur moderkakan fungerar.

Sedan känner läkaren efter hur mogen livmodertappen är. Barnets hjärtslag kontrolleras med en så kallad CTG-registrering.

Kontrollerna upprepas varannan dag så länge graviditeten varar, om inte förlossningen blir igångsatt.

Komplikationer

Att gå över tiden med mer än två veckor innebär oftast inga problem. Men det finns några komplikationer som är mer vanliga:

 • En del av de överburna barnen är stora, det vill säga väger mer än 4,5 kg. Ett stort barn kan öka risken för komplikationer under förlossningen.
 • Problem med moderkakan. Moderkakan är som mest välutvecklad ungefär en månad före förlossningen, efter det åldras den. Det kan leda till att barnet får för lite näring och svårare att syresätta sig under förlossningen.
 • Barnet kan bajsa i fostervattnet. En läkare kan behöva suga rent luftvägarna om barnet får bajs i luftvägarna i samband med förlossningen kan. Barnet kan tillfälligt behöva syrgas och hjälp med andningen.
 • Mängden fostervatten kan minska. Det kan vara ett tecken på att moderkakan fungerar sämre. Därför mäter läkaren mängden fostervatten vid de undersökningar som görs efter vecka 42.
 • Barnet kan må dåligt i livmodern och risken ökar för intrauterin fosterdöd. Intrauterin fosterdöd är ovanligt.

En del överburna barn kan ibland vara magra och rynkiga i huden. Det går över på ett par veckor efter förlossningen.

Tankar och känslor

En del blir besvikna och frustrerade när det angivna förlossningsdatumet passerar utan att något händer. Du som är gravid kanske har graviditetsbesvär och känner dig otymplig, vilket kan vara jobbigt. Det kan kännas som att barnet i magen tänker stanna där för gott. Eller så ser du överburenheten som en välkommen paus då du kan ta det lugnt, läsa och förbereda dig inför förlossningen och det nya livet. Några dagar eller veckor hemma i lugn och ro kan kännas skönt.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du kan också be att få information utskriven så att du kan läsa den i lugn och ro.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Till toppen av sidan