Livsstil och hälsa under graviditeten

Gravida avråds resa till områden med zika-virus

Innehållet gäller Jönköpings län

Region Jönköpings län avråder sedan 17 februari 2016 gravida kvinnor från icke nödvändiga resor till länder med spridning av zikavirus. Detta med anledning av den ökning av fosterskador som tros bero på viruset.

Region Jönköpings län avråder sedan 17 februari 2016 gravida kvinnor från icke nödvändiga resor till länder med spridning av zikavirus. Detta med anledning av den ökning av fosterskador som tros bero på viruset.

Zikavirus är ett myggburet flavivirus som länge funnits i Afrika och Sydostasien, men som under det senaste året snabbt fått spridning i Sydamerika, bland annat Brasilien.

Infektionen kan ge feber, ledvärk, utslag och ögoninflammation, men är ofta symptomfri. Hos de allra flesta är sjukdomen mild och snabbt övergående, men zikavirus har fått stor uppmärksamhet sedan man i Sydamerika sett en ökning av fosterskador.

Folkhälsomyndigheten anser därför att kvinnor som är eller försöker bli gravida bör konsultera läkare eller mödravårdscentral inför resor till områden där det finns zikavirus för individuell rådgivning om man bör överväga att ändra sina resplaner.

Smittskydd, vårdhygien, i Region Jönköpings län tog i februari 2016 beslut om att sjukvården ska avråda gravida kvinnor från icke nödvändiga resor till länder där zika-viruset sprids, på grund av den risk som finns för att myggbett ger smittspridning till fostret. Kvinnor uppmanas därför också att inte bli gravida under resan och en månad efter hemkomsten.

Världshälsoorganisationen, WHO, har också klassat zikautbrottet i Syd- och Centralamerika som internationellt hälsohot. WHO anser att den som reser till länder där zikavirus sprids bör skydda sig mot myggbett och gravida kvinnor bör avrådas från resa till zikadrabbade områden. 

Till toppen av sidan