På förlossningen och BB

K-vitamin ges till alla nyfödda barn

Innehållet gäller Jönköpings län

Alla nyfödda barn i Sverige erbjuds k-vitaminspruta strax efter födseln. K-vitamin behövs för att minska risk för kraftig blödning hos barnet efter förlossningen.

Socialstyrelsen rekommenderar med stöd av forskning att alla nyfödda ska få k-vitamin. Om du som förälder är tveksam till att ge barnet ett stick kan man välja att ge k-vitamin genom munnen istället.

K-vitamin hjälper blodet att koagulera

K-vitamin är helt nödvändigt för att blodet ska kunna koagulera och nyfödda barn kan inte själva bilda k-vitamin. En del barn har ökad risk för att få den här typen av blödningar, men det går inte att förutse vilka barn som har en ökad risk. Hur mycket K-vitamin mamman ätit under graviditet spelar mindre roll.

De blödningar som kan drabba nyfödda barn efter förlossningen är hjärnblödningar, blödningar i tarm eller andra inre organ men även synliga blödningar. Blödningarna kan vara mycket svåra och ge men för livet. Oftast är de svåra att upptäcka. De kan uppstå direkt efter födseln men ända upp till barnet är sex månader.

Risken för att det enskilda barnet ska drabbas av blödningar är liten. För att vara på den säkra sidan rekommenderar man dock i Sverige, liksom i de flesta andra länder, att alla nyfödda barn ska få k-vitamin.

Vid studier av ett större antal barn, ser man att k-vitamin på ett effektivt sätt kraftigt minskat risken för den här typen av blödningar.

Högre risk för vissa barn

Barn som förlösts med sugklocka eller tång, samt de som har varit med om en svår förlossning med risk för syrebrist löper högre risk för blödningar efter förlossningen. Barn födda för tidigt, före graviditetsvecka 37, löper också högre risk för framför allt hjärnblödningar.

Det går att ge k-vitamin genom munnen

Om du som förälder är tveksam till att ge ditt barn ett stick, kan barnet få k-vitamin genom munnen istället. Vi använder samma preparat, men ger dubbelt så hög dos. Därefter behövs en extra dos efter fyra till sju dagar och sedan ytterligare en dos fyra till åtta veckor efter födseln. Hos de flesta barn ger k-vitamin genom munnen likvärdig effekt, men medicinen tas upp långsammare.

Biverkningar

K-vitamin Konakion® är ett väl beprövat och studerat preparat, som använts länge. Det har getts miljontals doser till nyfödda barn bara i Sverige.

En mycket sällsynt biverkning är kraftig allergisk reaktion, en annan är hudreaktion efter nålsticket. Några andra risker finns inte beskrivna i medicinska studier.

Referenser

American Academy of Pediatrics, Committee on Fetus and Newborn. Controversies Concerning Vitamin K and the Newborn. Pediatrics 2003 July; 112(1):191-2.

Till toppen av sidan