PÅ FÖRLOSSNINGEN OCH BB

Att föda barn i Värnamo

Innehållet gäller Jönköpings län

Så här går det till att föda barn i Värnamo, som är en av tre förlossningsavdelningar i Jönköpings län.

Med anledning av Covid-19 (coronavirus)

För att minska smittspridningen av coronavirus gäller följande restriktioner:

 • Under förlossningen får du som föder endast ha en anhörig med dig på förlossningsavdelningen. Det är viktigt att den anhöriga personen inte har förkylningssymtom.
 • Har du eller din partner förkylningssymtom är det viktigt att du tar kontakt med oss innan ditt bokade besök. Kom ihåg att alltid ringa oss innan du kommer in till förlossningen.
 • Inga medföljande personer är tillåtna vid undersökningar, som t ex kontroller på förlossningen, ultraljudsbesök, besök till specialistmödravård och aurorabesök.
 • Du och din partner/anhöriga kommer att tillfrågas om förkylningssymtom och uppmanas att kontrollera kroppstemperaturen för att utesluta feber i samband med förlossningen.
 • Vid inläggning, och om du har symtom som tyder på covid-19, kommer du att provtas.
 • På grund av begränsad operationskapacitet kan planerade kejsarsnitt behöva göras på annat sjukhus i länen. Om detta gäller dig kommer du att bli informerad.
 • På BB-avdelningen är det endast mamma och barn som får vårdas. 

Anhöriga kan istället närvara via videomöten, exempelvis face-time.

Hur går det till?

Länets tre förlossningsavdelningar har ett nära samarbete för att på ett tryggt och bra sätt ta hand om blivande mammor och barn. Vanligast är att föda på det sjukhus som ligger närmast.

Innan ni åker in till sjukhuset, ring alltid förlossningsavdelningen för att rådgöra med barnmorska, som har tillgång till mödravårdsjournalen och som förbereder ankomsten på bästa sätt. Om det är många förlossningar samtidigt på ert närmaste sjukhus, är ni välkomna att föda på något av de andra två sjukhusen – Höglandssjukhuset Eksjö eller Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. 

Vid ankomsten till förlossningsavdelningen bedöms vårdbehovet av barnmorska och ibland  av läkare. 

Vi försöker tillgodose dina och din partners önskemål under förlossningen genom ett individuellt omhändertagande. Vi vill skapa en trygg miljö som hjälper dig att slappna av, eftersom det har stor betydelse för förlossningens förlopp. Varje förlossning är unik och värkarbetet upplevs olika. Barnmorskan och undersköterskan stöttar dig och din partner under förlossningsarbetet genom närvaro, stöd och information för att ni ska känna er trygga.

På dagtid kommer ni enklast till förlossningen via sjukhusets södra parkering som är avgiftsfri. Mellan klockan 20.00 och 06.00  går ni till förlossningen via akutmottagningen.

Du ska ta med dig:

 • amningsplan (som du fått hos kvinnohälsovården)
 • ID-handling (körkort, pass eller liknande)
 • toalettsaker
 • innetofflor.

Om du kommer från en annan region ska du även ta med din mödravårdsjournal.

Mat och dryck

Du som föder erbjuds mat och dryck medan din partner/närstående själv får ta med eller köpa på förlossningsavdelningen.

Dagtid kan ni äta i sjukhusets cafeteria eller matsal. Ni kan också beställa lunch eller middag. På förlossningsavdelningen finns kyl, frys och mikrovågsugn om ni vill ta med mat och dryck. Kaffe, te och chokladdryck finns att köpa på förlossningsavdelningen.

På BB-avdelningen

Efter förlossningen går vi till BB-avdelningen tillsammans. Där får ni hjälp och råd om amning, sömn, barnets skötsel, första tiden hemma med barnet och den nya rollen som förälder. Om det finns plats på avdelningen kan partnern få övernatta den första natten.

Vårdtiden på BB är beroende av vårdbehovet, men vid en normal förlossning är man kvar 6-48 timmar. Efter hemgång har ni fortsatt kontakt med BB per telefon fram till återbesöket som är 3-5 dygn efter förlossningen.

Till toppen av sidan