På förlossningen och BB

Att föda barn i Värnamo

Innehållet gäller Jönköpings län

Så här går det till att föda barn i Värnamo, som är en av tre förlossningsavdelningar i Jönköpings län.

Med anledning av Covid-19

Uppdaterad 2022-06-16:

För att minska smittspridningen av coronavirus gäller följande restriktioner:

  • Vid besök på Kvinnohälsovården och på sjukhuset tillåts en medföljande utan förkylningssymtom. Gäller vid graviditetskontroller på kvinnohälsovården och vid besök på auroramottagning, specialistmödravård och ultraljudsmottagning.
  • Under förlossningen tillåts max två medföljande partner/anhöriga per dygn. De medföljande får vara smittad med covid-19, men utan eller med milda symtom.
  • Du som är partner eller närstående får följa med till BB efter förlossningen. Det gäller i mån av plats och så länge du inte har symtom som kan tyda på covid-19. 
  • Har du eller din partner förkylningssymtom är det viktigt att du tar kontakt med oss innan bokat besök. Kom ihåg att alltid ringa oss innan du kommer in till förlossningen.

Hur går det till?

Länets tre förlossningsavdelningar har ett nära samarbete för att på ett tryggt och bra sätt ta hand om blivande mammor och barn. Vanligast är att föda på det sjukhus som ligger närmast.

Innan ni åker in till sjukhuset, ring alltid förlossningsavdelningen för att rådgöra med barnmorska, som har tillgång till mödravårdsjournalen och som förbereder ankomsten på bästa sätt. Om det är många förlossningar samtidigt på ert närmaste sjukhus, är ni välkomna att föda på något av de andra två sjukhusen – Höglandssjukhuset Eksjö eller Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. 

Vid ankomsten till förlossningsavdelningen bedöms vårdbehovet av barnmorska och ibland av läkare. 

Vi försöker tillgodose dina och din partners önskemål under förlossningen genom ett individuellt omhändertagande. Vi vill skapa en trygg miljö som hjälper dig att slappna av, eftersom det har stor betydelse för förlossningens förlopp. Varje förlossning är unik och värkarbetet upplevs olika. Barnmorskan och undersköterskan stöttar dig och din partner under förlossningsarbetet genom närvaro, stöd och information för att ni ska känna er trygga.

På dagtid kommer ni enklast till förlossningen via huvudentrén eller via sjukhusets södra parkering, som är avgiftsfri. Mellan klockan 20.00 och 06:00 använder ni dörren på vänster sida om entrédörren, vid södra entrén. Ring på porttelefonen och invänta svar.

Du ska ta med dig:

  • amningsplan (som du fått hos kvinnohälsovården)
  • ID-handling (körkort, pass eller liknande)
  • toalettsaker
  • innetofflor.

Om du kommer från en annan region ska du även ta med din mödravårdsjournal.

Mat och dryck

Du som föder erbjuds mat och dryck medan din partner/närstående själv får ta med eller köpa på förlossningsavdelningen.

Dagtid kan ni äta i sjukhusets cafeteria eller matsal. Ni kan också beställa lunch eller middag. På förlossningsavdelningen finns kyl, frys och mikrovågsugn om ni vill ta med mat och dryck. Kaffe, te och chokladdryck finns att köpa på förlossningsavdelningen.

På BB-avdelningen

Efter förlossningen går vi till BB-avdelningen tillsammans. Där får ni hjälp och råd om amning, sömn, barnets skötsel, första tiden hemma med barnet och den nya rollen som förälder. Om det finns plats på avdelningen kan partnern få övernatta den första natten.

Vårdtiden på BB är beroende av vårdbehovet, men vid en normal förlossning är man kvar 6-48 timmar. Efter hemgång har ni fortsatt kontakt med BB per telefon fram till återbesöket som är 3-5 dygn efter förlossningen.

Till toppen av sidan