På förlossningen och BB

Att föda barn i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

I Jönköpings län finns en förlossningsavdelning på varje sjukhus; Höglandssjukhuset i Eksjö, Länssjukhuset Ryhov och Värnamo sjukhus. Förlossningsavdelningarna har ett nära samarbete för att på ett tryggt och bra sätt ta hand om blivande mammor och barn. Du föder nästan alltid på det sjukhus som är planerat, men om det är fullt, kan du välkomnas att föda på något av de andra två sjukhusen.

Inför förlossningen

Föräldraträffar

Som blivande förälder är du välkommen att delta i föräldraträffar, som en förberedelse för förlossningen och föräldraskapet. På föräldraträffarna får du tips och råd, men också tillfälle att träffa andra blivande föräldrar att prata och byta tankar med. Vanliga ämnen på träffarna är avslappning och andning, förlossningen, smärtlindring och amning. 

Förlossningsrädsla

Du som känner en stor förlossningsrädsla kan få hjälp och stöd att bearbeta rädslan på Auroramottagningen. Det kan handla om att vara så rädd inför, under eller efter förlossningen att du inte vågar bli gravid eller att föda barn. 

På Auroramottagningen arbetar barnmorskor med lång erfarenhet från förlossningsvård, förlossningsläkare och psykolog. Du får kontakt med Auroramottagningen via barnmorskan på din kvinnohälsovårdsmottagning.

På väg till förlossningen

Innan du åker till förlossningen

Innan du åker in till sjukhuset, ring alltid förlossningsavdelningen för att rådgöra med barnmorska, som har tillgång till mödravårdsjournalen och som förbereder ankomsten på bästa sätt. 

Förlossningsavdelningar i Jönköpings län:

Vad ska jag ta med?

Det är bra om du tar med:

 • amningsplan och andra papper som du fått av din barnmorska i kvinnohälsovården
 • legitimation (körkort, pass eller liknande)
 • toalettsaker
 • kläder till både mamma och barn
 • innetofflor
 • ev. mat och dryck till partner.

Om du kommer från ett annat län än Jönköpings län ska du även ta med din mödravårdsjournal.

När du kommer fram

Hitta och parkera

Läs om hur du hittar och parkerar när du kommer fram till förlossningen på sjukhuset: 

Är det dags?

När du kommer till förlossningsavdelningen bedöms om förlossningen kommit igång av en barnmorska, och om det behövs även av läkare. Ibland kan bedömningen dröja en liten stund, men säkerheten i omhändertagandet är alltid högsta prioritet.

Om du bedöms vara i latensfasen får du vara beredd på att åka hem för att vänta på ett mer aktivt förlossningsarbete. Du kan förbereda dig inför förlossningen genom läsa mer om förlossningens olika faser, smärtlindring med mera

Om förlossningen har kommit igång ordentligt blir du inskriven på avdelningen. Då får du stanna kvar tills barnet är fött.

På förlossningsavdelningen

Mat och dryck

Du som föder erbjuds mat och dryck. Din partner/närstående får själv ta med eller köpa sin mat och dryck. Kylskåp och mikrovågsugn finns på avdelningen.

Under förlossningen

Trygghet och omhändertagande

Varje förlossning är unik och värkarbetet upplevs olika. Personalen på förlossningen lyssnar på dina behov och försöker tillgodose dina önskemål. Under hela förlossningsarbetet kommer personalen att stötta dig för att du ska kunna slappna av och känna dig trygg.

Smärtlindring

I samråd med barnmorska väljer du vilken smärtlindringsmetod som passar dig. Du har möjlighet att få smärtlindring på olika sätt. Det kan skilja sig åt vilka metoder som finns tillgängliga. 

TENS-apparat går att hyra på din kvinnohälsovårdsmottagning.

Så går förlossningen till

Läs om förlossningens olika faser:

Efter förlossningen

Tiden på BB-avdelningen

Hur länge stannar man?

Det är olika hur länge man stannar på sjukhuset efter att barnet är fött. Vid en normal förlossning, och mamman och barnet mår bra, är man kvar mellan 6 och 48 timmar. En del åker hem direkt från förlossningen men stannar man kvar kommer man till BB-avdelningen.

Rum och övernattning

Vilket rum och sängplats du får styrs bland annat av hur många som vårdas på BB samtidigt och vilket vårdbehov du har efter förlossningen. I mån av plats kan din partner få övernatta. Om det inte är möjligt är partnern välkommen att vara delaktig i vården av barnet under dagtid. 

Besök

På grund av smittorisken så är endast mamman, det nyfödda barnet och eventuell partner välkomna till BB-avdelningen. 

Undersökningar

Mäta blodets syremättnad hos barn, POX-screening

Tidigast 6 timmar efter förlossningen mäter man blodets syremättnad (så kallad POX-screening) hos barnet. Läs mer:

PKU-prov på barnet

När barnet är två dygn tas ett blodprov som kallas PKU-prov. Det tas för att undersöka om barnet har någon av ett antal ovanliga sjukdomar. Upptäcks de i tid så kan de flesta behandlas. Provet tas från ett blodkärl på barnets hand eller fot. Det kan vara bra att amma innan provtagningen. Då blir barnet lugnt och det gör mindre ont.

Hörselundersökning på barnet

En hörselkontroll görs på barnet för att upptäcka medfödd hörselnedsättning så tidigt som möjligt. Läs mer:

Kontroll av eventuell bristning eller operationssår

Under förlossningen får man ibland bristningar i underlivet. Om du har fått det, eller om du har genomgått kejsarsnitt, så tittar barnmorskan på såret för att se så att allt ser bra ut innan du åker hem. 

Avgift

Du betalar en avgift för den vård du har fått på BB-avdelningen. Läs mer:

När det är dags att åka hem

Innan du åker hem undersöks ditt barn av en barnläkare. 

Kontakt och stöd de första dygnen

För att det ska kännas tryggt att komma hem som nybliven familj  kommer du att vara i kontakt med BB under ditt barns sju första dygn. Du bli uppringd av barnmorska på BB som vill höra om allt fungerar bra, kan svara på dina frågor och ger dig råd.

Samtalet kan handla om:

 • hur mamman och barnet mår  
 • hur det går med blödning 
 • hur amningen/matningen fungerar och hur brösten känns
 • om barnet vaknar självt när det är hungrigt
 • om barnet kissar och bajsar

Uppföljning på BB-mottagningen

Efter cirka fyra dygn är det dags för en andra undersökning av barnet på BB-mottagningen. BB-mottagningar i Jönköpings län:

Första tiden hemma

Amning/matning

Det finns olika sätt att mata barnet. Att amma är det vanligaste sättet att mata ett nyfött barn.

Läs mer och se filmer om amning, bröstmjölksersättning och flaskmatning:

Träning och levnadsvanor

Graviditet och förlossning innebär en stor påfrestning på musklerna i magen och bäckenbotten. Läs mer om träning efter förlossning och bäckenbottenträning:

Om du får besvär efter din förlossning

Det händer mycket i kroppen när du har fått barn och det kan kännas av på olika sätt. Man kan också känna sig nedstämd. Det är vanligt att få lättare besvär de två första månaderna efter en förlossning, men en del får komplikationer som behöver behandling.

Om du får akuta besvär inom ett par veckor efter förlossningen ringer du till 1177 sjukvårdsrådgivningen eller kontaktar din BB-mottagning. BB-mottagningar i Jönköpings län:

Läs mer om olika besvär och vart du kan vända dig:

 

Till toppen av sidan