Förberedelser inför förlossningen

Föräldraträffar för unga föräldrar

Innehållet gäller Jönköpings län

Är du eller din partner under 22 år och väntar barn? Då är du välkommen till en föräldragrupp som riktar sig särskilt till dig som ska bli mamma eller pappa.

Vår förhoppning är att träffarna ska ge dig en bra förberedelse och kunskap inför förlossningen och den första tiden som förälder.

Vi träffas vid sex tillfällen och pratar kring teman som exempelvis:

  • Förlossning/smärtlindring
  • Amning
  • Anknytningens betydelse
  • Barnahälsovården

Sjätte gången vi träffas blir när du fått ditt barn.

Det allra viktigaste med träffarna är att du ska få möjlighet att ta upp och diskutera de tankar och känslor du har kring din graviditet tillsammans med andra blivande unga föräldrar. Vi fikar tillsammans och lär känna varandra.

Under träffarna kommer Maria Andersson, barnmorska och Elisabeth Rengstig, kurator att medverka.

Till toppen av sidan