Föräldraskap och relationen med barnet

Familjerättslig information i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Om inte barnets föräldrar är gifta ska föräldraskapet eller faderskapet fastställas i familjerätten.

Enligt svensk lag ska faderskapet/föräldraskapet för alla barn som föds av ogift mamma fastställas via bekräftelse (eller dom). Bekräftelsen upprättas hos socialtjänstens familjerätt.

Mer på andra webbplatser:

Till toppen av sidan