Aktuellt

Rökfri och alkoholfri före och efter operation för bästa resultat

Innehållet gäller Jönköpings län

Genom att avstå alkohol minst fyra veckor före och efter operation minskar risken för bland annat akuta blödningar, sämre sårläkning och infektioner. Därför kompletterar Region Jönköpings län kravet om rökfri före och efter operation med att från 1 november 2019 även omfatta alkohol.

– Risken för komplikationer under och efter en operation är också högre om du dricker alkohol. Det ökar risken för blödningar och påverkar sårläkning och sårinfektioner negativt. Hur stor mängd alkohol som är skadligt vet vi inte säkert, därför är rekommendationen att avstå helt de här veckorna, säger Lina Hellman, överläkare och tarmkirurg på Länssjukhuset Ryhov.

Alla patienter som ska opereras ska få information, på vårdcentralen eller på den klinik som ansvarar för operationen, om hur viktigt det är att avstå rökning och alkohol. För den som opereras med kort framförhållning eller akut, är det viktigt att göra uppehåll den tid som är kvar, samt efter operationen.

”Operation ett teamarbete”

– En operation är verkligen ett teamarbete, där både jag som läkare och du som patient påverkar resultatet av operationen. Vårt gemensamma mål är att du så fort som möjligt ska bli bra och kunna leva det liv du vill göra, säger Lina Hellman.

För den som behöver finns stöd i olika former för att avstå att röka och dricka alkohol. Den som röker kan till exempel få hjälp av vårdcentralens tobaksavvänjare.

Finns stöd att få

– De flesta människor har inget problem med att avstå från alkohol före och efter en operation och det finns stöd att få på 1177 och Alkohollinjen. Men vi vet att 15-20 procent har ett riskbruk, och den som behöver kan få professionellt stöd av sin vårdcentral, till exempel genom samtal med en riskbrukssköterska, säger Mattias Jonsson på sektion folkhälsa, Region Jönköpings län.

Det är patientens eget ansvar att följa rekommendationen inför operation.

– Men frågan kommer säkert att ställas inför operationen om hur det har gått att vara rök- och alkoholfri, säger Mattias Jonsson.

Kravet om rök- och alkoholfri före och efter operation kan också ge möjlighet och motivation att mer långsiktigt förändra sina levnadsvanor för ett mer hälsosamt liv.

– Som en bonuseffekt kan den som röker få hjälp för att sluta röka permanent, säger Mattias Jonsson.

Fotnot 1: Rökfri och alkoholfri före och efter operation införs gemensamt i Sydöstra sjukvårdsregionen, Region Östergötland, Region Kalmar län och Region Jönköpings län.

Fotnot 2: Behöver du stöd att avstå alkohol? 1177 Vårdguiden – Under rubriken Liv och hälsa på 1177.se finns information om tobak och alkohol. Alkohollinjen – Ring 020-84 44 48 eller gå in på alkohollinjen.se. Kostnadsfri rådgivning via telefon om din eller någon närståendes alkoholvanor. Du kan vara anonym.

Till toppen av sidan