AKTUELLT

Frikort för sjukvård blir elektroniskt

Innehållet gäller Jönköpings län

Från och med tisdag 14 maj 2019 behöver du som besöker hälso- och sjukvården eller tandvården i Region Jönköpings län inte längre spara kvitton eller samla stämplar i ett häfte. Det räcker att uppge personnummer så känner systemet av om högkostnadsskyddet är uppnått eller om du ska betala.

Person promenerar med ett personnummer

Högkostnadsskyddet innebär att du inte behöver betala mer än 1150 kronor i patientavgifter inom en period på tolv månader, du har då rätt till ett frikort.

Det räcker med personnummer

eFrikort är ett elektroniskt system som ersätter tidigare frikort i papper. För de patienter som har påbörjade stämpelhäften eller sparade kvitton tar man helt enkel med det vid nästa vårdbesök och ber personalen i kassa-/reception att registrera in dessa i eFrikort.

Den som redan har frikort behöver inte göra något, den 14 maj flyttas uppgifterna automatiskt över till eFrikort.

Framöver räcker det alltså att uppge personnummer vid vårdbesök, så håller systemet reda på när du har rätt till frikort.

Anslutning till eFrikort

eFrikort gäller på alla mottagningar och folktandvårdskliniker inom Region Jönköpings län och privata vårdcentraler som ingår i vårdval. Övriga privata vårdgivare kan ansluta sig till eFrikort, på eget initiativ.

I högkostnadsskyddet ingår:

  • avgifter för vård på vårdcentral, sjukhusmottagning, akutmottagning, eller hos privat vårdgivare som har avtal med Region Jönköpings län
  • avgifter för vård utförd av ambulanspersonal när ditt tillstånd inte kräver vidare transport för behandling på sjukhus eller vårdcentral.
  • avgifter för att förnya recept
  • tandvård när den utförs till samma avgift som sjukvård (gäller äldre och funktionshindrade samt om du får tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling).

Läs mer:  Högkostnadsskydd och frikort för sjukvård i Jönköpings län

Kontakt: 
Diana Hiorth Persson, projektledare
0721-470591
diana.hiorth.persson@rjl.se

Ulrika Laurén, utredare Vårdtjänster
010-242 42 17
ulrika.lauren@rjl.se

Anneli Brage, utredare Vårdtjänster
010-242 45 77
anneli.brage@rjl.se

Vid frågor om hantering av eFrikort inom Folktandvården:
Magdalena Ahlin, chef IT-sektionen, Folktandvården
010-242 53 07
magdalena.ahlin@rjl.se

Till toppen av sidan