AKTUELLT

Gå igenom läkemedelslistan med din läkare

Innehållet gäller Jönköpings län

Har du många olika läkemedel utskrivna på recept? Då kanske du också lider av onödiga biverkningar? Be att få gå igenom din läkemedelslista nästa gång du träffar läkaren.

När du använder många läkemedel samtidigt ökar risken att du får biverkningar, framförallt om du är äldre. Kanske är det också så att du använder läkemedel som du inte längre behöver?

Det är viktigt att du som patient själv är delaktig i din behandling:

– Mår du inte bra av ett visst läkemedel är det viktigt att du tar upp det med din läkare. Läkaren är visserligen specialist på läkemedel, men du som patient är specialist på dig själv, säger Mårten Lindström, överläkare och ordförande i Läkemedelskommittén i Jönköpings län.

Fråga din läkare om råd

De läkemedel som är särskilt viktiga att se över är smärtstillande och antidepressiva mediciner samt sömnmediciner. Vissa läkemedel kan ge biverkningar som dagtrötthet, påverkan på minnet och muskulär svaghet, om de används samtidigt. Ibland kan biverkningarna göra större skada än vad läkemedlet gör nytta. Därför gäller det att utvärdera och anpassa behandlingen för att få bästa effekt. 

– Det är viktigt att du inte slutar ta ett läkemedel på eget initiativ, för att det till exempel ger biverkningar. Prata med din läkare, så kan ni tillsammans  hitta en bra lösning, säger Mårten Lindström. 

Frågor du kan ställa till din läkare

  • Varför får jag den här medicinen?
  • När och hur ska jag ta medicinen?
  • Hur länge ska jag ta medicinen?
  • Kan jag ta medicinen ihop med andra läkemedel eller naturläkemedel?
  • Vilka eventuella biverkningar kan jag få?
  • Hur och när ska medicinen följas upp?
  • Finns det läkemedel på min lista som jag inte längre ska använda?

Mer på 1177.se: Din läkemedelslista

Till toppen av sidan