AKTUELLT

Psykisk hälsa och suicid i fokus

Innehållet gäller Jönköpings län

Den 10 september är det den internationella suicidpreventiva dagen. En viktig dag som lanserats av Världshälsoorganisationen, WHO, för att sätta arbetet med att förhindra självmord på agendan. I Jönköpings län är det under hela vecka 37 stort fokus på psykisk hälsa och suicidprevention med flera föreläsningar.

Syftet med suicidpreventiva veckan, 9-15 september, är att öka medvetenheten om psykisk hälsa och suicid och få fler att våga prata om det. Tanken med insatserna är att få fler att våga fråga de människor omkring hur de mår och att de sedan ska vara beredda på att faktiskt lyssna. På så sätt kan fler som mår dåligt få hjälp.

I Sverige tar ca 1500 personer sitt liv varje år

Suicid är ett ämne som berör många. Det sker nära sex gånger fler självmord än antal dödsfall i trafiken. Frågorna kan vara många. Vilka tecken på suicid borde jag uppmärksamma? Vad kan jag göra för att förhindra en suicid?

Under v.37 finns det föreläsningar och seminarier som kan hjälpa dig att förstå vad suicidprevention innebär och vad du själv kan göra.

Se hela veckans program:

Till toppen av sidan