AKTUELLT I JÖNKÖPINGS LÄN

Besöksrestriktioner införs på länets sjukhus

Innehållet gäller Jönköpings län

Från och med fredag 13 mars inför Region Jönköpings län besöksrestriktioner vid länets tre sjukhus, på grund av covid-19 - coronaviruset. Det innebär att det inte är tillåtet att besöka patienter som är inlagda på Länssjukhuset Ryhov, Värnamo sjukhus och Höglandssjukhuset i Eksjö.

Om det finns särskilda skäl kan tillstånd ges för att besöka en patient. Då ska avdelningen där patienten är inlagd kontaktas.

Genom besöksrestriktioner begränsas en eventuell smittspridning och de patienter som är särskilt infektionskänsliga och utsatta skyddas. Tack för att du visar hänsyn.

Bakgrunden till beslutet är att Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för allmän smittspridning av coronavirus är mycket hög i Sverige.

Till toppen av sidan