Aktuellt i Jönköpings län

Bred antikroppstestning covid-19 för allmänheten upphör 31 mars

Innehållet gäller Jönköpings län

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att landets regioner inte längre ska erbjuda antikroppstestning till allmänheten.

Eftersom vi i dag vet att nästan alla utvecklar antikroppar, både efter genomgången covid-19 och efter vaccination, är antikroppstestning på individnivå i de flesta fall av begränsat värde.

Med anledning av det kommer inte Region Jönköpings län att förlänga primärvårdens uppdrag kring bred antikroppstestning för allmänheten. Uppdraget löper ut 31 mars 2021.

Det betyder att länets invånare inte själva längre kan boka ett antikroppstest på någon av Jönköpings läns vårdcentraler efter 31 mars.

Från och med 1 april utförs antikroppstest endast på medicinsk indikation - när vården bedömer att det är rätt åtgärd för att till exempel fastställa diagnos.

Läs mer om uppdaterade riktlinjer kring antikroppstestning på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Till toppen av sidan