Hjälpmedel vid rörelsehinder

Information

Information

Hjälpmedel om man har rörelsehinder

Om man har rörelsehinder finns det hjälpmedel som underlättar och gör det möjligt att utföra aktiviteter i det dagliga livet. Det kan handla om hjälpmedel för att sköta sin hygien, till exempel dusch- och badhjälpmedel, eller rollator och rullstol för att kunna förflytta sig själv. Hjälpmedlet kan även användas av anhörig eller vårdare, till exempel personlyft.

Vart vänder man sig?

Vårdcentralens arbetsterapeut, distriktssköterska, sjukgymnast eller läkare eller kommunens rehabiliteringsenhet kan informera om hur det fungerar i det egna landstinget och kommunen.

Mer information kan man få från Hjälpmedelscentralen eller motsvarande i hemlandstinget eller hjälpmedelsansvarig i kommunen där man bor.

Man kan kontakta Hjälpmedelsinstitutet på tel 08–620 17 00.

Fäll ihop
Publicerad:
2010-03-01
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Manusunderlag:

Texten bygger på katalogen "Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning" från Hjälpmedelsinstitutet.