Patient- och närståendeföreningar psykisk hälsa

Skriv ut (ca 5 sidor)
Skriv ut

Föreningar i Jönköpings län

Jönköpings län

Föreningar i Jönköpings län

Attention Jönköping

Attention - Intresseförening för personer med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras anhöriga.

Attention Jönköping

Autism och Aspergerföreningen, Jönköpings län

Arbetar för att skapa bättre förutsättningar för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

Autism och Aspergerföreningen, Jönköpings län

OCD föreningen Ananke

OCD-föreningen Ananke i Jönköping är en lokal stödförening för anhöriga och drabbade av Tvångssyndrom/OCD (Obssesive Compulsive Disorder). 

OCD-föreningen Ananke

RFHL Jönköpings län

RFHL erbjuder stöd och råd till personer som blivit läkemedelsberoende, blandberoende, narkotikaberoende och deras anhöriga.

RFHL Jönköping

RSMH distrikt Jönköpings län

RSMH - Riksförbundet för social och mental hälsa. RSMH arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges goda förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv. 

RSMH distrikt Jönköpings län

SPES kretsen i Jönköpings län

SPES - Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd. En ideell organisation för personer som har närstående som tagit sitt liv.

SPES - Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd   

Fler föreningar i Jönköping

Patient- och funktionshinderföreningar i Jönköpings län

Fäll ihop

Rikstäckande föreningar

Rikstäckande föreningar

Här hittar du en lista med föreningar som erbjuder till exempel information, stödsamtal, forum och aktiviteter. Genom föreningarna har du möjlighet att komma i kontakt med andra som har liknande problem och erfarenheter. Du behöver inte vara medlem för att kontakta en förening.

Anhörigas riksförbund

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas.

www.anhorigasriksforbund.se/

Autism- och aspergerförbundet

Förening för personer med autism, aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. www.autism.se

Bipolarna

Bipolarna är en webbplats med information och forum för personer med bipolär sjukdom. www.bipolarna.se

Frisk och fri

Riksföreningen mot ätstörningar, Frisk och fri, är en ideell förening som erbjuder stöd och hjälp för personer med ätstörningar och deras närstående. www.friskfri.se

Föreningen SHEDO

SHEDO arbetar för  att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende samt ge stöd åt drabbade och närstående. www.shedo.se

Killfrågor.se

På Killfrågor.se kan unga killar eller de som känner sig som killar (10-18 år) chatta eller mejla anonymt med vuxna volontärer. www.killfragor.se

Kuling.nu

Kuling.nu är en mötesplats på nätet för barn till föräldrar som mår psykiskt dåligt. www.kuling.nu

Livlinan

En sajt för dig som är ung och lever nära någon som mår psykiskt dåligt.

www.livlinan.org

Maskrosbarn

Maskrosbarn är en ideell förening som stödjer ungdomar som har föräldrar som missbrukar eller är psykiskt sjuka. www.maskrosbarn.org

Mind - för psykisk hälsa

Mind verkar för psykisk hälsa. Har stödjande verksamhet genom Föräldratelefonen, Självmordslinjen och Äldretelefonen. www.mind.se

Riksförbundet Attention

Intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

www.attention-riks.se

Riksförbundet Balans

För alla med erfarenhet av depression eller bipolär sjukdom, egen och som närstående. http://balansriks.se

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa - RSMH

En organisation för personer med egen erfarenhet av psykisk och social ohälsa och deras närstående. www.rsmh.se

Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES

En ideell organisation som är till för alla som har närstående som tagit sitt liv. www.spes.se

Riksförbundet Ungdom för Social hälsa - RUS

Intresseförening för barn och ungdomar med psykiska eller sociala problem. www.rus-riks.se

Riksföreningen mot ätstörningar, Frisk & Fri

Förening som ger stöd åt personer med ätstörningar och deras närstående. www.friskfri.se

Riksorganisationen mot sexuella övergrepp - HOPP

Förening som ger stöd åt personer som varit utsatt för sexuellt övergrepp. http://hopp.org

Rise

Rise – Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen. www.rise-sverige.se

Roks

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, har jourer runt om i landet som erbjuder stöd åt tjejer och kvinnor via telefon och andra insatser. www.roks.se

Schizofreniförbundet

Förbund för personer med schizofreni eller liknande psykoser. www.schizofreniforbundet.se

Självmordslinjen (Mind)

Chat, forum och information om självmord och psykisk hälsa. mind.se/sjalvmordslinjen/

Spelberoendegruppen

En ideell stödorganisation för spelberoende och deras anhöriga. www.spelberoendegruppen.com

Svenska OCD-förbundet Ananke

Förening med uppgift att stödja människor med tvångssyndrom (OCD) och deras anhöriga. www.ocd-forbundet.se

Svenska ångestsyndromsällskapet ÅSS

Stödförening för personer med ångestsjukdomar och deras närstående. www.angest.se

Trygga Barnen

Ideell stiftelse som stöttar barn och unga (7-25 år) i hem med missbruks-, beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa. www.tryggabarnen.org

Tjejjouren

Här finns en portal där du som definierar dig som tjej kan få kontakt med någon av landets tjejjourer. www.tjejjouren.se

Tjejzonen

Tjejzonen erbjuder stöd via chatt, mejl, samtal och Storasystrar. www.tjejzonen.se

Unizon

Unizon har jourer runt om i landet som erbjuder stöd åt kvinnor och tjejer via telefon och andra insatser. unizon.se

Fäll ihop
Skriv ut (ca 5 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-04-29
Redaktör:

Emma Holmér, 1177 Vårdguiden


Jönköpings län
Tillägg uppdaterade:
2017-03-28
Skribent och redaktör:
Helena Pellnor, informatör, Region Jönköpings län.