Patient- och närståendeföreningar

Skriv ut (ca 5 sidor)
Skriv ut

Föreningar i Jönköpings län

Jönköpings län

Föreningar i Jönköpings län

Attention Jönköping

Attention - Intresseförening för personer med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras anhöriga.

Attention Jönköping

Autism och Aspergerföreningen, Jönköpings län

Arbetar för att skapa bättre förutsättningar för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

Autism och Aspergerföreningen, Jönköpings län

OCD föreningen Ananke

OCD-föreningen Ananke i Jönköping är en lokal stödförening för anhöriga och drabbade av Tvångssyndrom/OCD (Obssesive Compulsive Disorder). 

OCD-föreningen Ananke

RFHL Jönköpings län

RFHL erbjuder stöd och råd till personer som blivit läkemedelsberoende, blandberoende, narkotikaberoende och deras anhöriga.

RFHL Jönköping

RSMH distrikt Jönköpings län

RSMH - Riksförbundet för social och mental hälsa.  RSMH arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges goda förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.  

RSMH distrikt Jönköpings län

SPES kretsen i Jönköpings län

SPES - Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd. En ideell organisation för personer som har närstående som tagit sitt liv.

SPES - Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd   

Fler föreningar i Jönköping

Patient- och funktionshinderföreningar i Jönköpings län

Fäll ihop

Stöd från föreningar till dig och dina närstående

Stöd från föreningar till dig och dina närstående

Här hittar du en lista med rikstäckande föreningar som erbjuder stöd genom exempelvis information och stödsamtal. Genom att kontakta en förening kan du komma i kontakt med andra som har liknande erfarenheter eller svårigheter som du själv. Du behöver inte vara medlem för att kontakta en förening.

Anhörigas riksförbund

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas. www.anhorigasriksforbund.se/

Autism- och aspergerförbundet

Förbundet riktar sig till personer med autism, aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. www.autism.se

Bipolarna

Bipolarna är en webbplats med information och forum för personer med bipolär sjukdom. www.bipolarna.se

Frisk och fri

Riksföreningen mot ätstörningar, Frisk och fri, är en ideell förening som erbjuder stöd och hjälp för personer med ätstörningar. Föreningen stödjer också närstående. www.friskfri.se

Killfrågor.se

På Killfrågor.se kan unga mellan 10 och 18 år som definierar sig som killar chatta eller mejla anonymt med vuxna volontärer. www.killfragor.se

Kuling.nu

Kuling.nu är ett webbforum för barn till föräldrar som mår psykiskt dåligt. www.kuling.nu

Livlinan

Livlinan är en sajt för dig som är ung och lever nära någon som mår psykiskt dåligt. www.livlinan.org

Maskrosbarn

Maskrosbarn är en ideell förening som stödjer ungdomar med närstående som missbrukar eller har en psykisk sjukdom. www.maskrosbarn.org

Mind - för psykisk hälsa

Mind arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris. Mind ger stöd genom Föräldratelefonen, Självmordslinjen och Äldretelefonen. www.mind.se

nxtME

nxtME är en ideell förening som riktar sig till den som någon gång har varit eller är utsatt för incest och som behöver hjälp och stöd för att bearbeta sina upplevelser. www.nxtme.com

Riksförbundet Attention

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
www.attention.se

Riksförbundet Balans

Riksförbundet Balans riktar sig till alla med erfarenhet av depression eller bipolär sjukdom och deras närstående. http://balansriks.se

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa - RSMH

RSMH är en organisation för personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och deras närstående. www.rsmh.se

Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandes Stöd - SPES

SPES är en ideell organisation som är till för alla som har förlorat en närstående genom självmord. www.spes.se

Riksförbundet Ungdom för Social hälsa - RUS

RUS är en intresseförening för barn och ungdomar med psykiska eller sociala svårigheter. www.rus-riks.se

Rise

Rise är en riksförening som ger stöd åt personer som har varit utsatta för incest eller andra sexuella övergrepp i barndomen. www.rise-sverige.se

Roks

Roks är en riksorganisation för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. Roks har jourer runt om i landet som erbjuder stöd åt tjejer och kvinnor via telefon och andra insatser. www.roks.se

Schizofreniförbundet

Förbundet riktar sig till personer med schizofreni eller liknande psykoser. www.schizofreniforbundet.se

SHEDO

Föreningen SHEDO arbetar för att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende. SHEDO ger stöd åt personer som har ätstörningar eller självskadebeteende, och deras närstående. www.shedo.se

Spelberoendegruppen

Spelberoendegruppen är en ideell organisation som riktar sig till personer med spelberoende, och till deras närstående. www.spelberoendegruppen.com

Svenska OCD-förbundet

OCD-förbundet stödjer människor med tvångssyndrom (OCD) och deras anhöriga. www.ocd-forbundet.se

Svenska ångestsyndromsällskapet ÅSS

ÅSS är en stödförening för personer med ångestsjukdomar och för deras närstående. www.angest.se

Trygga Barnen

Trygga Barnen ger stöd åt barn och unga mellan 7 och 25 år med närstående som mår psykiskt dåligt eller har svårigheter på grund av missbruk eller beroende. www.tryggabarnen.org

Tjejjouren

Tjejjouren en portal där du som definierar dig som tjej kan få kontakt med någon av landets tjejjourer. www.tjejjouren.se

Tjejzonen

Tjejzonen erbjuder stöd via chatt, mejl, samtal och Storasystrar. www.tjejzonen.se

Unizon

Unizon har jourer runt om i landet som erbjuder stöd åt kvinnor och tjejer via telefon och andra insatser. unizon.se

Fäll ihop
Skriv ut (ca 5 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-03-08
Redaktör:

Astrid Källström, 1177 Vårdguiden


Jönköpings län
Tillägg uppdaterade:
2018-03-07
Skribent och redaktör:
Helena Pellnor, informatör, Region Jönköpings län.