Välja specialistvårdsmottagning i Jönköpings län

Skriv ut (ca 6 sidor)

Om du behöver specialistvård kan du själv välja vilken mottagning du vill söka vård på. Vissa specialistvårdsmottagningar kan du kontakta direkt för att boka ett besök. Vissa mottagningar kan du enklast boka tid hos om du först har varit hos en vårdcentral som hänvisar dig till specialistvård. Vissa typer av vård kräver alltid att du har en remiss från vårdcentralen eller någon annan mottagning.

Om du är folkbokförd i något annat landsting eller region och vill söka specialistvård i Region Jönköpings län kan du behöva ha remiss till den mottagning du vill besöka. Ta därför reda på remisskraven i ditt hemlandsting.

Skriv ut

Så här väljer du

Så här väljer du

När du söker vård på en specialistvårdsmottagning är det viktigt att du vet att du vänder dig till rätt mottagning. Om du är osäker på var du kan få bäst hjälp är det alltid bra att kontakta en vårdcentral först. Vissa mottagningar kan du bara få komma till om du har blivit hänvisad av en vårdcentral. Du kan alltid ringa till 1177 om du är osäker på vart du ska vända dig.

När du vet var du ska söka vård kan du kontakta den mottagning du vill komma till och boka en tid. Hitta mottagning i Jönköpings län.

Om du har fått en remiss till en särskild mottagning behöver du inte göra något, mottagningen skickar en kallelse till dig med en tid.

Kontakta den som har remitterat dig om dina besvär kraftigt försämras.

Fäll ihop

Egenremiss

Egenremiss

I Region Jönköpings län krävs ingen remiss inom den specialiserade vården. Ett undantag från det är ögonsjukvården där vuxna, 18 år och äldre, behöver remiss från en optiker eller läkare.

I övrigt kan du själv kontakta en mottagning eller skicka in ett brev (en så kallad egenremiss) där du beskriver dina besvär. Remissen ska innehålla information om dig som patient. Var noga med att texten är fullt läslig så att det inte blir några missförstånd.

Ta också med följande uppgifter i din egenremiss:

  • Personnummer, namn, adress, telefon och mobiltelefonnummer.
  • För barn anges även motsvarande uppgifter för målsman.
  • Vid behov av språktolk, ange språk.
  • Vid behov av tolkservice, ange behovet – teckenspråkstolk, dövblindtolk eller vuxendövtolk.
  • Beskriv dina besvär så utförligt som möjligt.

En egenremiss bedöms på samma sätt som en remiss från läkare. Det är den verksamhet som tar emot remissen som avgör om vården ska ges på en vårdcentral eller på en specialistmottagning. Det kan innebära att du som vårdsökande hänvisas till din vårdcentral eller till egenvård.
Egenremiss

Fäll ihop

Du som redan har en kontakt med specialistvården

Du som redan har en kontakt med specialistvården

Om du har en sjukdom eller ett besvär som du regelbundet får specialistvård för, så kan du välja att söka samma typ av specialistvård på en annan mottagning. Det kan du göra direkt, utan att först vända dig till en vårdcentral.

Fäll ihop

Specialistvård du kan kontakta direkt

Specialistvård du kan kontakta direkt

I Region Jönköpings län krävs ingen remiss, förutom till ögonsjukvården (se nedan). Ibland är det ändå lämpligt att först vända sig till en vårdcentral för att få en bedömning. Det kan till exempel vara så att det krävs att man har gjort en undersökning eller tagit vissa prover innan man får komma till en specialistmottagning.

Fäll ihop

Specialistvård som kräver remiss

Specialistvård som kräver remiss

Inom Region Jönköpings län krävs remiss från en optiker eller läkare till ögonsjukvården för alla vuxna, 18 år och äldre. 

Specialiserad ögonsjukvård, Region Jönköpings län

Fäll ihop

Hitta och jämföra specialistvård

Hitta och jämföra specialistvård

I tjänsten Hitta vård kan du hitta information om vilka mottagningar som finns, var de ligger och  kontaktinformation som telefonnummer och telefontider.

Här kan du läsa om hur du gör för att hitta och jämföra vårdmottagningar i hela landet.

Fäll ihop

Väntetider till behandlingen

Väntetider till behandlingen

Väntetiden till olika behandlingar kan variera mellan olika mottagningar. Ofta kan du fråga på vårdcentralen om de vet vilken mottagning som kan ta emot snabbt.

För att jämföra väntetiden för vissa behandlingar i vissa landsting och regioner kan du gå in på Väntetider.se som drivs av Sveriges kommuner och landsting. Sök under rubriken ”Vem kan ta emot och när”.

Om du har ett medicinskt behov av att snabbt komma till specialiserad vård ska du alltid få en remiss. I remissen framgår det om du behöver få vård snabbt och du prioriteras då före patienter med mindre brådskande tillstånd.

Fäll ihop

Välja specialistvård i annat landsting/region

Välja specialistvård i annat landsting/region

Olika landsting och regioner har olika regler för val av specialistvård. I en del landsting måste du alltid ha remiss för att få komma till en specialistmottagning.

Fäll ihop

Din journal

Din journal

Om du väljer att söka specialistvård i någon annan region eller landsting är det inte säkert att den mottagningen kan se dina tidigare journaler. Därför kan det vara bra att kontakta din gamla vårdgivare och berätta att du byter och vart du byter. Berätta också på din nya mottagning var du gått tidigare, så kan de hjälpa till att överföra dina journaler om det behövs. Det är alltid frivilligt att visa gamla journaler för en ny vårdgivare.

Fäll ihop

Vårdgaranti och sjukresor

Vårdgaranti och sjukresor

Vårdgaranti innebär att du har rätt att få vård inom en bestämd tid. Vårdgarantin gäller bara om du söker vård inom landstinget eller regionen där du är folkbokförd eller på en mottagning som har avtal med ditt hemlandsting/hemregion. Om du väljer att söka vård i något annat landsting eller region har du inte heller möjlighet att få ersättning för resan till och från mottagningen, den så kallade sjukresan.

Sjukresor i Jönköpings län

Fäll ihop

Information från andra regioner

Information från andra regioner

Om du vill veta hur det fungerar att välja specialistvård i något annat landsting eller region kan du välja i listan nedan.

Om du väljer att titta på information från ett annat landsting eller region ändras din regionalisering. För att ändra tillbaka klickar du på knappen uppe i vänstra hörnet (se bilden).

 

Välja vårdcentral i Blekinge Välja specialistvårdsmottagning i Blekinge
Välja vårdcentral i Dalarna Välja specialistvårdsmottagning i Dalarna
Välja vårdcentral på Gotland Välja specialistvårdsmottagning på Gotland
Välja hälsocentral i Gävleborg Välja specialistvårdsmottagning i Gävleborg
Välja vårdcentral i Halland Välja specialistvårdsmottagning i Halland
Välja hälsocentral i Jämtland Härjedalen Välja specialistvårdsmottagning i Jämtland Härjedalen
Välja vårdcentral i Jönköpings län Välja specialistvårdsmottagning i Jönköpings län
Välja hälsocentral i Kalmar län Välja specialistvårdsmottagning i Kalmar län
Välja vårdcentral i Kronoberg Välja specialistvårdsmottagning i Kronoberg
Välja hälsocentral i Norrbotten Välja specialistvårdsmottagning i Norrbotten
Välja vårdcentral i Skåne Välja specialistvårdsmottagning i Skåne
Välja vårdcentral i Stockholms län Välja specialistvårdsmottagning i Stockholms län
Välja vårdcentral i Sörmland Välja specialistvårdsmottagning i Sörmland
Välja vårdcentral i Uppsala län Välja specialistvårdsmottagning i Uppsala län
Välja vårdcentral i Värmland Välja specialistvårdsmottagning i Värmland
Välja hälsocentral i Västerbotten Välja specialistvårdsmottagning i Västerbotten
Välja vårdcentral i Västernorrland Välja specialistvårdsmottagning i Västernorrland
Välja vårdcentral i Västmanland Välja specialistvårdsmottagning i Västmanland
Välja vårdcentral i Västra Götaland Välja specialistvårdsmottagning i Västra Götaland
Välja vårdcentral i Region Örebro län Välja specialistvårdsmottagning i Örebro län
Välja vårdcentral i Östergötland Välja specialistvårdsmottagning i Östergötland
Fäll ihop
Skriv ut (ca 6 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-03-23
Redaktör:

Helena Pellnor, redaktör 1177 Vårdguiden, Region Jönköpings län

Granskare:

Eivor Blomqvist, utredare på avdelningen för folkhälsa och sjukvård, ansvarsområde patienträttigheter, Region Jönköpings län