Lämna synpunkter och klagomål på vården

Om du har synpunkter eller klagomål på din, eller en anhörigs vård, kan du kontakta den mottagning där du fått vård via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Så här gör du

Sök upp mottagningen och lämna dina synpunkter eller klagomål via e-tjänsten på mottagningens kontaktsida. Lämna dina synpunkter via e-tjänsten ”Synpunkter och klagomål på vården”.
Sök mottagning

Du kan också logga in i e-tjänsterna och söka upp den mottagning du vill kontakta via länken ”Hitta och lägg till”. Logga in i e-tjänsterna

Om du inte vill prata med mottagningen direkt kan patientnämnden hjälpa dig med information och vara en länk i kontakten mellan dig och vårdpersonalen.

Lämna synpunkter eller klagomål via Patientnämnden

Du kan också logga in och söka upp patientnämnden via länken ”Hitta och lägg till”.
Logga in i e-tjänsterna

Hur länge måste jag vänta?

Inom en arbetsdag ska du få en bekräftelse på att ditt ärende har tagits emot. Mottagningen ska sedan lämna ett svar till dig inom fyra veckor.

Mer om synpunkter och klagomål

Läs mer om hur du kan lämna synpunkter och klagomål:

Utföra ärenden åt andra

Inloggningen till e-tjänsten är personlig. Via din inloggning kan du bara utföra ärenden som gäller dig själv eller den du är ombud för. Du kan lämna synpunkter och klagomål för ditt barn, om du valt att vara ombud, och barnet är under 13 år. 

Gör ditt barns vårdärenden via nätet

Publicerad:
2018-02-23