Intensiv cancerrehabilitering i Jönköpings län

Skriv ut (ca 1 sida)
Skriv ut

Vem kan ansöka om intensiv cancerrehabilitering?

Vem kan ansöka om intensiv cancerrehabilitering?

Alla som har eller har haft någon form av cancer har möjlighet att ansöka om intensiv cancerrehabilitering.

Syftet med rehabiliteringen är att du ska få bearbeta konsekvenserna av din cancersjukdom tillsammans med andra samt förbättra din fysiska förmåga. Rehabiliteringsbehoven kan vara av fysisk, psykisk, social och/eller existentiell karaktär.

Rehabiliteringen är på annan ort under en eller två veckor och sker under ledning av kunnig personal i en stimulerande miljö. Du måste vara 18 år eller äldre för att ansöka.

Fäll ihop

Ansökan och intyg

Ansökan och intyg

För att ansöka om intensiv cancerrehabilitering, fyll i ansökningsblankett:
Ansökningsblankett om intensiv cancerrehabilitering

Ansökan skickas till:
Rehabiliteringssamordnare
Onkologkiniken
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

Läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator eller psykolog behöver också skriva och skicka in ett intyg. 

Du kommer att få ett svarsbrev om att din ansökan kommit in. Beslut fattas sedan av onkologläkare och samordnare inom två månader.

Fäll ihop

Om du beviljats intensiv cancerrehabilitering

Om du beviljats intensiv cancerrehabilitering

Du får ett skriftligt beslut samt ett informationsbrev.

Region Jönköpings län har avtal med tre rehabiliteringsanläggningar för intensiv cancerrehabilitering, se högerspalt. En specialistvårdsremiss skickas till vald rehabiliteringsanläggning.

Patientavgiften är 100 kronor per dygn och betalas på rehabiliteringsanläggningen efter avslutad vård.

Du har rätt till sjukresor enligt gällande regelverk. Färdtjänst gäller inte.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 1 sida)
Senast uppdaterad:
2017-08-30
Redaktör:

Helena Pellnor, informatör, Region Jönköpings län.

Granskare:

Monica Berg, rehabiliteringscentrum, Region Jönköpings län