Intensiv cancerrehabilitering i Jönköpings län

Skriv ut (ca 1 sida)
Skriv ut

Vem kan ansöka om intensiv cancerrehabilitering?

Vem kan ansöka om intensiv cancerrehabilitering?

Alla som har eller har haft någon form av cancer har möjlighet att ansöka om intensiv cancerrehabilitering.

Syftet med rehabiliteringen är att man ska få bearbeta konsekvenserna av sin cancersjukdom tillsammans med andra samt förbättra sin fysiska förmåga. Rehabiliteringsbehoven kan vara av fysisk, psykisk, social och/eller existentiell karaktär.

Rehabiliteringen är på annan ort under en eller två veckor och sker under ledning av kunnig personal i en stimulerande miljö. Sökande ska vara 18 år eller äldre.

Fäll ihop

Ansökan och intyg

Ansökan och intyg

För att ansöka om intensiv cancerrehabilitering, fyll i ansökningsblanketten nedan.
Ansökningsblankett om intensiv cancerrehabilitering

Ansökan skickas till samordnare (se högerspalt).

Läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator eller psykolog behöver också skriva och skicka in ett intyg. Mall för intyget finns i Region Jönköpings läns journalsystem Cosmic under Blankettbibliotek.

Sökande får ett svarsbrev om att ansökan kommit in. Beslut fattas av onkologläkare och samordnare inom två månader.

Fäll ihop

Om man beviljats intensiv cancerrehabilitering

Om man beviljats intensiv cancerrehabilitering

Sökande får ett skriftligt beslut samt ett informationsbrev.

Region Jönköpings län har avtal med tre rehabiliteringsanläggningar för intensiv cancerrehabilitering, se högerspalt. En specialistvårdsremiss skickas till vald rehabiliteringsanläggning.

Patientavgiften är 100 kronor per dygn och betalas på rehabiliteringsanläggningen efter avslutad vård.

Sökande har rätt till sjukresor enligt gällande regelverk. Färdtjänst gäller inte.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 1 sida)
Senast uppdaterad:
2015-01-08
Redaktör:

Helena Pellnor, informatör, Region Jönköpings län.

Granskare:

Monica Berg, rehabiliteringscentrum, Region Jönköpings län