Senast reviderad 2018-10-16

Behöver jag vaccinera mig mot lunginflammation?

Fråga

Hej!

Jag och min man har hört talas om vaccination mot lunginflammation. Är det något vi bör ta? Jag är 60 år och relativt frisk. Min man är 68 och hjärtsjuk.

Kan vi ta det i samband med influensavaccinationen? Och ska den tas varje år framöver?

Svar

Är du över 65 bör du vaccineras mot lunginflammation. Eller snarare mot pneumokocker. Det är nämligen den bakterie som är den vanligaste orsaken till lunginflammation. Vaccination mot pneumokocker minskar risken för lunginflammation.

Du bör också vaccineras om du är yngre än 65 och tillhör någon av de grupper som har ökad risk för svåra komplikationer till lunginflammation, bör du också vaccineras.

De grupper som har ökad risk är samma grupper som rekommenderas vaccination mot influensa. I korthet är det följande grupper:

  • Du är 65 år eller äldre.
  • Du är gravid.
  • Du har en hjärtsjukdom.
  • Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma.
  • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
  • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
  • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
  • Du är mycket kraftigt överviktig.
  • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
  • Du har flerfunktionshinder.

Vaccination mot pneumokocker kan du få i samband med den årliga vaccinationen mot influensa.

Vanligtvis ges vaccin mot pneumokocker bara en gång, till skillnad från influensavaccin som ges varje år. Vid vissa svåra sjukdomar kan vaccinet behöva ges mer än en gång. Till exempel vid svår brist i immunförsvaret.

Du kan kontakta en vårdcentral för att få råd om du som är under 65 behöver ta vaccin. Alla över 65 kommer att bli kallade för vaccination mot influensa. Den som inte har fått vaccin mot pneumokocker tidigare kan då be att få detta vaccin i samband med vaccinationen mot influensa.

Rikard Viberg, läkare, specialist i allmänmedicin