Språktolk i Jönköpings län

Om du har svårt att tala eller förstå svenska har du rätt att få hjälp av språktolk när du besöker sjukvård eller tandvård. Det kostar inget. Tolken kan vara med under besöket eller tolka på telefon.

Tala gärna om för vårdpersonalen i förväg om du behöver tolk. Vårdpersonalen beställer språktolk.

Hör av dig till mottagningen om du inte kan komma till besöket, så att tolken kan avbeställas. Om språktolk är bokad och man uteblir utan att avboka får man betala 310 kronor i tolkavgift.

Senast uppdaterad:
2015-01-09
Skribent och redaktör:

Helena Pellnor, 1177 Vårdguiden, Region Jönköpings län