Patientavgifter för tandvård i Jönköpings län

Skriv ut (ca 3 sidor)
Jönköpings län

Fler unga får fri tandvård

Åldersgränsen för fri tandvård höjs stegvis. Från 1 januari 2018 höjs åldersgränsen till 22 år och från 1 janauri 2019 till 23 år. 

Skriv ut

Avgifter och kostnader

Avgifter och kostnader

Barn och ungdomar har rätt till tandvård utan att behöva betala för den till och med sista december det år de fyller 22 år, både inom Folktandvården och hos privata tandläkare.

Vuxna betalar en avgift enligt klinikens tandvårdstaxa. Du kan begära kostnadsförslag för hela behandlingen i förväg eller be om prislistan. För dyrare behandlingar ersätter Försäkringskassan delar av kostnaden. Läs mer om kostnaden för tandvård.

Om du inte kommer på din bokade tid

Du får betala en avgift om du inte kommer på din bokade tid eller om du avbokar besöket/ändrar tiden senare än sista angivna dag. Priser och avbokningsregler skiljer sig mellan olika tandvårdskliniker, för exakta uppgifter kontakta den tandvårdsklinik där du bokat din tid. 

Fäll ihop

Statligt tandvårdsstöd

Statligt tandvårdsstöd

Tandvårdsstödet gäller från och med det år du fyller 23 år. Tandvårdsstödet består av två delar, tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd.

Tandvårdsbidrag

Den 1 juli det år du fyller 23 år får du ett tandvårdsbidrag insatt på ett konto hos Försäkringskassan. Tandvårdsbidraget kan användas som en del av betalningen för tandvård hos den tandläkare eller tandhygienist du själv väljer.

Om du är mellan 23 och 29 år eller äldre än 75 år får du ett tandvårdsbidrag på 600 kronor per år. Alla andra vuxna får ett tandvårdsbidrag på 300 kronor per år.

Högkostnadsskydd för tandvård

För varje tandvårdsbehandling som ingår i högkostnadsskyddet finns ett referenspris som ersättningen i högkostnadsskyddet beräknas utifrån. I referenspriset ingår också kostnader för material.

Tandläkare måste inte följa referenspriset. De kan välja att ta ut ett pris som är högre eller lägre. Om tandläkaren tar ut ett högre pris än referenspriset betalar Försäkringskassan bara ut ersättning som motsvarar referenspriset. Om tandläkaren tar ut ett lägre pris beräknas ersättningen däremot inte efter referenspriset, utan efter det pris som du faktiskt betalar.

Du står själv för tandvårdskostnader som har ett referenspris på upp till 3000 kronor. Sedan får du ersättning för

  • 50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor
  • 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor.

Om tandläkaren tar ut ett högre pris än referenspriset för någon åtgärd som ingår i behandlingen blir kostnaden högre.

Fäll ihop

Abonnemangstandvård

Abonnemangstandvård

Abonnemangstandvård är ett sätt att fördela tandvårdskostnaderna över en treårsperiod. Det sker oftast med det Folktandvården kallar Frisktandvårdsavtal. Det är inte så vanligt att privata tandläkare erbjuder abonnemangstandvård. 

Frisktandvård hos Folktandvården innebär att du gör ett avtal med din folktandvårdsklinik om en fast årlig avgift för din tandvård. Det betyder att du i förväg vet vad tandvården kommer att kosta. Hur mycket du ska betala beror bland annat på vilket tandvårdsbehov kliniken bedömer att du har. Tandvårdsbidraget kan användas som delbetalning.

Fäll ihop

Regionens tandvårdsstöd

Regionens tandvårdsstöd

Gäller både hos Folktandvården och privata tandläkare.

Tandvård i samband med vissa sjukdomar och sjukdomsbehandlingar

För vissa sjukdomar, tillstånd och besvär kan du få viss tandvård som ett led i sjukdomsbehandlingen. Tandvården kostar då som sjukvård och avgiften får räknas in i högkostnadsskyddet för sjukvård.

Tandvård om du har en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

Om du har vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättningar kan du behöva mer tandvård än andra. Tandvården kostar då som sjukvård och avgiften får räknas in i högkostnadsskyddet för sjukvård.

Tandvård om du har ett stort omvårdnadsbehov i dagliga livet

Har du ett stort och långvarigt behov av personlig omvårdnad i det dagliga livet kan du ibland få särskild hjälp när det gäller tandvård. Det innebär att du kan få en enklare undersökning i hemmet. 

Du kan också få så kallad nödvändig tandvård. Tandvården kostar då som sjukvård och avgiften får räknas in i högkostnadsskyddet för sjukvård.

Kontakta Region Jönköpings läns enhet för tandvårdsbedömning

Har du har frågor om tandvårdsstöd, eller vill veta hur en bedömning går till, kan du kontakta Region Jönköpings läns enhet för tandvårdsbedömning:

  • 010 - 242 41 81 Jona Ingvarsdottir, bedömningstandläkare
  • 010 - 242 41 82 Nils Andersson, bedömningstandläkare
  • 010 - 242 41 96 Anna-Karin Wixe, tandhygienist

Det går också bra att kontakta oss via e-post till: bedomningstandlakare@rjl.se

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-09-18
Redaktör:

Helena Pellnor, 1177-redaktör, Region Jönköpings län

Manusunderlag:

Folktandvården, Region Jönköpings län

Granskare:

Ing-Marie Karlsson, bedömning tandvård, Region Jönköpings län