Kriminalitet

Skriv ut (ca 3 sidor)
Jönköpings län

Hit kan man vända sig för att få hjälp och stöd i Jönköpings län.

Att begå en kriminell handling innebär att på något sätt bryta mot lagen. När någon i familjen begår ett brott påverkas ofta resten av familjen på olika sätt. Om du själv har blivit utsatt för ett brott kan du ofta behöva stöd och hjälp efteråt.

Skriv ut

Det är Sveriges domstolar som beslutar om någonting är ett brott och vilket straff personen som har begått brottet ska få.

Om någon i familjen har begått ett brott

Om någon i familjen har begått ett brott

Kriminalvårdens sidor för familj och vänner kan du som är barn, förälder eller annan närstående till någon som sitter i fängelse eller häkte få information och svar på frågor. Här kan du som är barn läsa andra barns berättelser och även dela med dig av din egen historia.

På Kriminalvårdens webbplats finns också information för dig som själv är häktad eller dömd till fängelse eller straff inom frivården.

På BRIS kan du läsa texten Förälder i fängelse. Den handlar om hur du som vuxen kan prata med barn om att en förälder sitter i fängelse.

Bufff är en förening som ger stöd till barn och deras familjer där någon har gjort ett brott.

Brottsrummet.se hittar du fakta om brott för unga. Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har tagit fram sidan.

Fäll ihop

Stöd för att bryta ett kriminellt beteende

Stöd för att bryta ett kriminellt beteende

Kriminellas revansch i samhället, KRIS, är en kamratförening som står för hederlighet, drogfrihet, kamratskap och solidaritet. Här kan du som önskar ta dig ur ett kriminellt beteende få stöd.  KRIS finns både som riksförening och det finns också lokalföreningar på olika håll i landet.

Om du är mellan 13 och 25 år kan du vända dig till Unga KRIS.

Fäll ihop

Hjälp och stöd i Jönköpings län

Jönköpings län

Hjälp och stöd i Jönköpings län

Barn och unga

Om som förälder eller närstående ör orolig för ett barn kontaktar man elevhälsan, vårdcentralen eller kommunens socialtjänst. Man kan också kontakta en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, BUP.

Är man ung och behöver hjälp och stöd kontaktar man

Barn- och ungdomshälsan tar emot barn och unga mellan 6 och 18 år som inte mår bra. Det finns två mottagningar i länet, en i Huskvarna och en i Nässjö.

Vuxna

Vuxna som behöver hjälp och stöd vänder sig i första hand till kommunens socialtjänst.

Akut hjälp

Om läget är akut ska man söka hjälp direkt.

Telefonjourer och patient- och närståendeföreningar

Ibland kan det vara skönt att bara få prata med någon. Det finns många telefonjourer man kan ringa för att få rådgivning, både för barn, unga och vuxna.

Det finns också patient- och närståendeföreningar man kan kontakta.

Fäll ihop

Om du har blivit utsatt för brott

Om du har blivit utsatt för brott

Hos Polisen kan du få reda på vad du ska göra om du har utsatts för ett brott. Här finns även information om vilket stöd och vilken hjälp du kan få.

Brottsoffermyndighetens sida finns information till dig som har utsatts för brott, till exempel hur en rättegång går till och vilken ersättning du kan ha rätt till.

Brottsofferjouren erbjuder stöd i olika former till dig som har utsatts för brott. Du kan ringa till deras telefonjour eller mejla.

UMO, Ungdomsmottagningen på nätet finns det flera texter om att vara utsatt för brott:

Fäll ihop

Boktips

Boktips

Min pappa, Frida Söderberg, 2011

Lättläst information om rättpsykiatri och psykisk ohälsa kopplat till barns tankar runt det. Boken handlar om 7-åriga Filippa vars pappa är dömd till rättspsykiatri efter ett svårt brott.

Farsan, Frida Söderberg, 2011

Filippas 15-årige bror William berättar ur en tonårings perspektiv. Anpassad information om rättspsykiatri för tonåringar.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-12-09
Redaktör:

Rebecka Persson, 1177 Vårdguiden


Jönköpings län
Tillägg uppdaterade:
2016-12-09
Skribent och redaktör:
Helena Pellnor, redaktör 1177 Vårdguiden, Region Jönköpings län.
Granskare:
Signe Axelsson, utredare psykiatri, Region Jönköpings län.