Visa vårdmottagning på 1177.se

Skriv ut (ca 3 sidor)

Den här texten vänder sig till vårdgivare inom den offentligt finansierade vården, som vill synas på 1177 Vårdguiden eller som redan gör det.

Skriv ut

I texten nedan presenteras först hur man går till väga för att mottagningen ska synas på 1177 Vårdguiden. Längre ner finns manualer och instruktioner för hur man lägger in kontaktuppgifter så att de blir sökbara och visas på rätt sätt.

De mottagningsuppgifter som finns på 1177.se baseras på kvalitetssäkrad information från bland annat Katalogtjänst HSA. För att få ansluta sig till HSA krävs att man är en vård- eller omsorgsaktör. I tveksamma fall prövas detta av ett särskilt råd.

Mottagningar i Region Jönköpings län

Jönköpings län

Mottagningar i Region Jönköpings län

För att synas med sina kontaktuppgifter på 1177.se ska mottagningen/enheten finnas i hälso- och sjukvårdens adresskatalog, HSA-katalogen. Region Jönköpings län ansvarar för att mottagningar som drivs i egen regi finns med i HSA. HSA-katalogen administreras av IT-centrum, Region Jönköpings län. Det gäller både hälso- och sjukvårdens- och tandvårdens mottagningar.

Verksamheten ansvarar för att uppgifterna om enheten är aktuella och korrekta. HSA-administratör eller annan utsedd på enheten ändrar eller lägger till kontaktuppgifter  på 1177.se via verktyget HSA-CDA eller gör en IT-beställning till IT-centrum.

Fäll ihop

Privat vårdmottagning

Privat vårdmottagning

För att få synas på 1177.se som privat vårdmottagning måste mottagningen ha ett avtal med det aktuella landsting där vården bedrivs och vara ansluten till HSA. Det lättaste sättet att ansluta sig till HSA är att anlita ett HSA-ombud. HSA-ombudet administrerar och kvalitetssäkrar informationen om mottagningen regelbundet så att den är korrekt och uppdaterad.

I dagsläget finns ett fåtal HSA-ombud som riktar sig till privata vårdmottagningar. Information om priser och villkor för anslutning hittar du på HSA-ombudens hemsidor.

Ibland är det möjligt för privata vårdmottagningar som har avtal med landstinget eller regionen att anslutas till HSA via sitt landsting eller region i stället för via ett ombud. Kontakta ditt läns landsting eller region för mer information.

Fäll ihop

Privat tandvårdsmottagning

Privat tandvårdsmottagning

Om du representerar en privat tandvårdsmottagning och vill synas på 1177 Vårdguiden och Hitta och jämför vård behöver du läsa kapitlet nedan.

HSA-anslutning för privata tandvårdsmottagningar

För att kunna synas på 1177.se måste mottagningen vara ansluten till HSA som är en elektronisk informationskatalog där uppgifterna om mottagningen registreras. Det lättaste sättet att ansluta sig till HSA är att anlita ett HSA-ombud. HSA-ombudet administrerar och kvalitetssäkrar informationen om mottagningen regelbundet så att den är korrekt och uppdaterad.

I dagsläget finns det ett fåtal HSA-ombud som riktar sig till privata tandvårdsmottagningar, men fler aktörer är på väg in på marknaden. Information om priser och villkor för anslutning hittar du på HSA-ombudens hemsidor.

Ibland är det möjligt för privata tandvårdsmottagningar som har avtal med landstinget att anslutas till HSA via sitt landsting. Mottagningen behöver då inte anslutas till HSA via ett ombud. Kontakta ditt läns landsting eller region för mer information.

Fäll ihop

Manualer och riktlinjer för tjänsten Hitta och Jämför vård

Manualer och riktlinjer för tjänsten Hitta och Jämför vård

I nedanstående länk finns information för dig som administrerar kontaktkort som visas i tjänsten Hitta och Jämför vård på 1177.se samt länk till Hitta och jämförs administrativa verktyg Kontaktkortsadmin (KKA).

Manualer och riktlinjer (extern länk)

Länk till kontaktkortsadmin

 

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-09-28

Jönköpings län
Tillägg uppdaterade:
2016-04-29
Skribent:
Anneli Uusitalo, kommunikatör med ansvar för kontaktsidorna på 1177 Vårdguiden, Region Jönköpings län
Redaktör:
Helena Pellnor, redaktör, 1177 Vårdguiden, Region Jönköpings län