Fler anmälda patientskador under 2017

Förra året gjordes över 16 000 anmälningar till försäkringsbolaget Löf, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag. Det är en ökning med knappt 2 procent sedan året innan. Löf utreder och lämnar ersättning till patienter som har skadats i sjukvården eller i tandvården.

De vanligaste skadorna är skador som inträffar i samband med en operation. Andra vanliga skador är merskador på grund av en försenad diagnos eller att man inte fått någon diagnos.

Det finns flera anledningar till att anmälningarna ökar. En anledning är att befolkningen i Sverige blir äldre och har fler kontakter med vården än tidigare. En annan anledning är att fler nu vet om att de kan få ersättning för skador.  

Så här gör du för att anmäla en skada till Löf

Anmälan görs på www.lof.se där du sedan kan följa ditt ärende digitalt. Du kan även anmäla på en särskild blankett som finns att hämta på Löfs hemsida, via vårdgivaren eller patientnämnden. I anmälan är det viktigt att vara tydlig med vilken personskada som du anser vården har orsakat.

En kurator eller ett patientombud på det sjukhus eller den mottagning som utförde behandlingen kan hjälpa till att göra en anmälan.

Här kan du läsa mer om ersättning vid patientskada.

Text: Jenny Andersson

Till alla nyheter