Träff om återhämtning vid psykisk ohälsa

Välkommen till Ryhovs herrgård i Jönköping måndag 6 mars 2017 klockan 15–17!

Under våren startar en mötesplats för personer med erfarenhet av psykisk ohälsa. Den kallas "Mötesplats Återhämning på herrgården".

Mötesplatsen är en del av Region Jönköpings läns utveckling av hälsocaféer.  Det blir fem träffar med olika teman under våren – 6 mars är den första.

Psykisk hälsa 

Text: Lisbeth Lejon, redaktör Region Jönköpings län

Till alla nyheter