Självhjälpsgrupper breddinförs i Jönköpings län

Livet går inte alltid på räls. Sjukdom, smärta, separation, arbetslöshet eller stress är några situationer när livet kan kännas tungt. Sjukvården kan erbjuda professionell hjälp. Men det kan vara lika viktigt att träffa andra människor med liknande erfarenheter att dela sina tankar och känslor med. Därför skapar Region Jönköpings län självhjälpsgrupper.

– Träffarna i gruppen betyder mycket för mig. Det har också varit bra att ha en rutin att komma ut varje torsdag och träffa människor, säger Sara, knappt 30 år, som bor i södra delen av Jönköpings län och drabbades av utmattning hösten 2015.

Hon deltar i den pilotverksamhet som startade i januari 2015 i södra delen av länet och där det idag finns tre grupper i gång med utmattning, ensamhet/hitta glädje efter svårigheter och närstående till personer med stroke, som teman.

”Lärt mig sänka kraven”

– Jag har lärt mig jättemycket av både gruppen och den psykologkontakt jag har haft. Till exempel att sänka kraven på mig själv. Nu mår jag mycket bättre, så jag har funderat på att sluta i gruppen. Men jag vill inte för det är så roligt att träffas. Nu åker jag dit för att vi blivit så goda vänner, säger Sara.

Carina, en annan medlem i gruppen, beskriver hur högt tempo på arbetet och privat gjorde att hon fick stora sömnproblem.

– Det kändes lite märkligt första gången. Men det har varit väldigt bra med gruppen och jag tänker fortsätta i den. Vi har olika bekymmer, men ändå mycket gemensamt, säger hon.

Efter en framgångsrik period som pilotprojekt, är det nu dags att införa självhjälpsgrupper i hela Jönköpings län under 2017.

”Vi pratar om livet”

– Det handlar om att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att inte drabbas av psykisk ohälsa, säger Veronica Ottosson, projektledare på sektion folkhälsa, Region Jönköpings län.

– I grupperna pratar vi om livet, erfarenheter du bär på och hur du går vidare, säger Birgitta Ekeberg, projektkoordinator på sektion folkhälsa, Region Jönköpings län.

Birgitta Ekeberg inleder med ett personligt möte med alla intresserade för att berätta om vad självhjälpsgrupp är och undersöka vilket tema som passar för den enskilde. Sedan deltar hon som igångsättare vid de första fyra-fem träffarna i varje grupp för att skapa en trygg samtalsstruktur. 

– Hittills har jag haft kontakt med ett 70-tal personer i länet som visat intresse för att delta. Vi vet att det finns ett behov av självhjälpsgrupper, säger Birgitta Ekeberg.

Befintliga grupper kan fortsätta

Inför breddinförandet håller en ledningsstruktur på att tas fram med representanter bland annat från Region Jönköpings län, Svenska Kyrkan, Vuxenskolan och länets kommuner.

– De har också egna samtalsgrupper som träffas under en begränsad period. Genom den här satsningen kan vi erbjuda fortsättning för dessa grupper och även andra grupper som finns på till exempel vårdcentraler. Därför kommer vi att behöva fler igångsättare, människor med vana vid att leda samtal, säger Birgitta Ekeberg.

Behovet styr grupperna

Vilka grupper som startar och var de kommer att finnas i länet styrs helt av behovet. Men så snart fem till åtta personer har ett gemensamt behov och en träffpunkt på rimligt geografiskt avstånd, kan en självhjälpsgrupp starta, med träff under två timmar en gång i veckan. Gruppens deltagare avgör själva hur länge gruppen ska fortsätta träffas.

Självhjälpsgrupper är ingen behandling utan innebär ett medmänskligt stöd, ibland i kombination med att deltagare också har kontakt med till exempel kurator eller psykolog på vårdcentralen.

Självgruppsgrupp bygger på att den enskilde själv ansöker om deltagande. Tanken är att till exempel vårdcentralerna, kommunala försörjningshandläggare, Försäkringskassan och hemsjukvården ska kunna tipsa om självhjälpsgrupper.

I gruppen råder några enkla regler: Det som sägs i gruppen stannar där, den som har ordet i form av en ”samtalssten” i sin hand ska inte bli avbruten, och inga råd ska ges om inte mottagaren bett om det.

Satsningen på självhjälpsgrupper är ett sätt för Region Jönköpings län att erbjuda fler kontaktytor för människor som har behov av ett extra stöd i olika livssituationer.

”Människor behöver träffas”

– För att vi ska fortsätta må bra är det viktigt att ha sociala nätverk och träffa människor med liknande erfarenheter, säger Birgitta Ekeberg.

För Sara var valet enkelt när hon hörde talas om självhjälpsgrupp.

– Jag tyckte att det lät jätteintressant. Jag mådde verkligen dåligt och insåg att jag måste göra något åt det. Jag hade pluggat väldigt länge och hade också förlorat en anhörig. Under lång tid har jag också haft höga krav på mig själv.

”Ger mycket att prata utan krav”

I dag har hon ett tydligt budskap till den som likt henne har behov av en träffpunkt:

– Ge självhjälpsgruppen en chans. Du får träffa andra i liknande situation. Det ger väldigt mycket att prata utan krav. Man pratar om saker som man kanske inte pratar om annars och gruppen kan ge lika mycket som professionell hjälp. Så det är bra att fler grupper startar, säger Sara.

MIKAEL BERGSTRÖM

Läs mer:

Carin fick hjälp för sina sömnsvårigheter
Sara fann stöd i självhjälpsgruppen

 

Fotnot 1:

Kontakt och anmälan sker till birgitta.ekeberg@rjl.se 036-324173
Läs mer på 1177.se:
Självhjälpsgrupper ger stöd i svåra situationer

Pilotprojektet drivs av Region Jönköpings län, Finnvedens samordningsförbund, Svenska Kyrkan, Studieförbundet Vuxenskolan och Försäkringskassan. När självhjälpsgrupper nu breddinförs är det med Region Jönköpings län som huvudman.

Fotnot 2:
Sara och Carina är fingerade namn

Text: Mikael Bergström

Till alla nyheter