Sammanslagning av vårdcentraler

Sedan 1 juni 2018 är vårdcentralen i Mariannelund en del av Eksjö vårdcentral och vårdcentralen i Anderstorp en del av Gislaveds vårdcentral.

Mottagningarna i Mariannelund och Anderstorp drivs vidare som tidigare och invånare som vill fortsätta få sin vård i Mariannelund respektive Anderstorp behöver inte göra någonting.

Invånare som i fortsättningen vill byta till Mariannelund väljer Eksjö vårdcentral och invånare som vill byta till Anderstorp väljer Gislaveds vårdcentral. Använd e-tjänsten på 1177 Vårdguiden eller pappersblanketten som finns på alla vårdcentraler.

Välja vårdcentral i Jönköpings län

Text: Lisbeth Lejon, redaktör Region Jönköpings län

Till alla nyheter