Psykiatrins vecka i Värnamo 6 - 9 november 2017

6 - 9 november anordnar psykiatriska kliniken på Värnamo sjukhus föreläsningar för personal inom kommun, hälso- och sjukvård och allmänhet inom område psykiatri.

Föreläsningarna spänner över ett brett område och handlar om bland annat våld i nära relationer, somatisk hälsa vid psykiatrisk sjukdom, neuropsykiatriska funktionshinder och riskfaktorer med gängmedlemskap.

Plats

Alla föreläsningar genomförs i aulan på Värnamo sjukhus. Ingen anmälan krävs. Alla föreläsningar är kostnadsfria.

Program

Första föreläsingen, måndag den 6 november vänder sig till personal inom kommun och Region Jönköpings län. Övriga förläsningar vänder sig till patienter, brukare, närstående, personal och andra intresserade.

Måndag den 6 november

Våld i nära relationer (endast personal inom kommun och Region Jönköpings län).
10:00-12:00
Veronica Ottosson, folkhälsoutvecklare Region Jönköpings län Elinor Petersson, kurator Rehabiliteringscentrum

Inledning Psykiatrins vecka
13:00-13:20
Verksamhetschef David Rydin Psykiatriska kliniken 

Somatisk hälsa vid psykiatrisk sjukdom
13:30-14:30
Fredrik Ståhlfors, chefsöverläkare Psykiatriska kliniken

Fysioterapi vid ångest och depression
14:30-15:30
Gustav Grahnat, Leg fysioterapeut Rehabiliteringscentrum

Mer än en diagnos
16:00-17:30
Isabelle Holmgren är 28 år och blev ett bokstavsbarn som 21-åring. Hon lever så gott hon kan med diagnoserna ADHD, asperger och bipolär typ 2. Under hösten gav hon ut boken inferenser 2.0 - en samling tänksamheter där hon bjuder in läsaren till att göra sin egen tolkning av vad som egentligen står. Med en blandning av humor, allvar och poesi pratar hon om att vara mer än en diagnos.

Neuropsykiatriska funktionshinder
17:30 -18:30
Sven Kronberg, Leg psykolog Psykiatriska kliniken

Kognitiva hjälpmedel för stöd i vardagen
18:30-19:00
Josefin Tenefors, Leg arbetsterapeut Rehabiliteringscentrum

Onsdag 8 november

Deplyftet – manualbaserad depressionsbehandling för barn och ungdomar
13:00-14:30
Peter Hertzberg, Specialist sjuksköterska, Barn och ungdomspsykiatriska mottagningen, Psykiatriska kliniken

Riskfaktorer med gängmedlemskap
15:00-16:00
Eva Starby, Socionom, Barn och ungdomspsykiatriska mottagningen, Psykiatriska kliniken

Torsdag 9 november

Egna erfarenheter av psykossjukdom
13:00-17:00
Föreläsare: Henrik Söder är föreläsare och författare av boken ’Tokstormen dansar’ och lever idag ett lyckligt liv med sina två barn. Henriks sjukdomshistoria är lång och svår men han har trots alla odds kommit tillbaka till ett välfungerande och tillfredställande liv. Idag är Henrik en aktiv föreläsare och konsult med bland annat erfarenheter som projektledare på Norra Stockholms psykiatri och som utbildare inom RSMH.

Vad erbjuder Värnamo kommun vid psykisk ohälsa?
Magdalena Thomson, psykiatrisjuksköterska Anna Thilberg, anhörigkonsulent

Text: Marie Fahlman

Till alla nyheter