Lägst andel trycksår hos patienter i Region Jönköpings län

Åtta procent av de inneliggande patienterna i Region Jönköpings län har trycksår enligt vårens nationella mätning. Det är en procentenhet lägre än 2016 och bästa resultatet i en jämförelse av Sveriges 21 landsting och regioner.

– Vi gör bra framsteg. De rutiner som vi nu skapat över hela Region Jönköpings län för att göra riskbedömningar, gör att vi nu arbetar mycket förebyggande, och det visar sig genom att antalet patienter med trycksår minskar, säger Jan Sverker, vårdutvecklare på medicin- och geriatrikkliniken, Höglandssjukhuset, och representant i det övergripande arbetet med vårdprevention.

Det är Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som torsdag 20 april 2017 presenterar den årliga mätningen av trycksår som gjordes under en dag i vecka 10 av 15000 patienter i Sverige.

Trycksår delas in i fyra kategorier, från rodnad som inte bleknar vid tryck, till djup fullhudsskada.

När alla fyra kategorierna mäts får Region Jönköpings län bäst resultat. När den första kategorin räknas bort, hamnar Region Jönköpings län fortfarande på en andra plats i Sverige (4,6 procent), strax efter Landstinget i Kalmar län (4,1 procent).

Läs mer:
Lägst andel trycksår hos patienter i Region Jönköpings län

Text: Mikael Bergström

Till alla nyheter