Hjälpmedel och stöd

Om man har problem att klara det dagliga livet eller svårt att läsa, förstå eller minnas kan man ha rätt till ett hjälpmedel. Den här typen av hjälpmedel förskrivs av arbetsterapeuter och sjukgymnaster i kommunen.

Om man vill veta vilken typ av hjälpmedel det handlar om så kan man söka under rubrikerna "Rörelse", "I hemmet" samt "Kognition och kommunikation" här i Tema hjälpmedel.

Har man en pågående kontakt med sjukvården kan man ta upp frågan om hjälpmedel där.