Rosenhälsans vårdcentral Huskvarna


Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
 • Bra Liv nära

 • Av- och omboka tid

 • Begär intyg

 • Beställa journalkopior

 • Boka tid

 • Frågor inför resevaccination

 • Förnya hjälpmedel

 • Förnya recept

 • Hjälp oss att bli bättre

 • Kontakta mig

 • Stöd och behandling

 • Synpunkter och klagomål på vården

Telefonnummer och Öppettider

010-242 35 50
Telefontid idag:
07:30–17
Öppet idag:
08–17

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-fre 07:30–17
Öppettider:
Mån-fre 08–17
Växeltelefon:
010-241 00 00

ADRESS

Besöksadress
Jönköpingsvägen 19, Huskvarna
Län, kommun
Jönköpings län, Jönköping
Postadress
Huskvarna vårdcentrum
551 85 Jönköping

Vårt utbud

Välkommen att kontakta Rosenhälsans vårdcentral via våra e-tjänster eller telefon, 010-242 35 50. Du kan även kontakta någon av vårdcentralens mottagningar direkt, telefonnummer och tider ser du nedan.

Bra Liv nära - vårdbesök via app

Bra Liv nära är en tjänst för dig där du träffar vårdpersonal via videomöte i din smartphone, platta eller dator. Du bokar själv den tid som det passar dig. Du kan få råd, recept på läkemedel, remiss till vidare vård eller sjukintyg - precis som vid ett vanligt vårdcentralsbesök.

Genom Bra Liv nära träffar du legitimerad personal från våra Bra Liv-vårdcentraler, var du än befinner dig. Du kan när som helst logga in på appen för att se nästa lediga tid.

Läs mer om Bra Liv nära

Arbetsterapin, 010-242 35 42

Telefontid måndag-fredag 8-9.30 och 14-15.

Vi hjälper dig till en väl fungerande vardag efter sjukdom eller skada, eller om du har ett medfött funktionshinder. Vi arbetar också förebyggande för att förhindra ohälsa.

Tillsammans med dig utreder och planerar vi vilken behandling, träning eller annat stöd du behöver. Målet är att du så tillfredsställande som möjligt ska klara din personliga vård och ditt boende, kunna gå i skolan eller arbeta, samt ha en aktiv fritid.

Rehabiliteringen innebär att ta till vara och träna både fysiska och psykiska funktioner och färdigheter.

Vi ordinerar och provar ut tekniska hjälpmedel, som på olika sätt underlättar det vardagliga livet.

 

Astma- och KOL-mottagningen, 010-242 35 50

Telefontid måndag-fredag 8.00-17.00

Till oss kan du vända dig för rådgivning om astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och allergi. Vi kontrollerar även din lungfunktion.

I vår astma- och KOL-skola får du lära dig hur du kan hantera din astma och KOL. Du får råd och tips kring medicinering.

Barn under sju år hänvisas till barn- och ungdomsmedicinska mottagningen.

Diabetesmottagningen, 010-242 35 50

Telefontid måndag-fredag 7.30-17.00

Vi ger dig råd och information, och följer upp din diabetes. Vi hjälper dig dessutom att prova ut lämpliga hjälpmedel.

Distriktsläkarmottagning, 010-242 35 50

Telefontid måndag-fredag 7.30-17.00

Distriktsläkaren behandlar och ger råd om skador och sjukdomar som inte kräver sjukhusvård. Du kan även få hjälp med remiss till specialistvård och rehabilitering.

Distriktssköterskemottagning, 010-242 35 50

Öppen mottagning (alla dagar lunchstängt mellan klockan 11.45 och 13.00.)
Anmäl dig alltid i receptionen på entréplan: 

 • Måndagar: 8.00-15.30
 • Tisdagar: 8.00-15.30
 • Onsdagar: 8.30-15.30
 • Torsdagar: 8.00-15.30
 • Fredagar: 8.00-15.30

Du kan även ringa och boka tid till vår distriktssköterskemottagning.

Hos oss kan du få rådgivning, bedömning och sjukvårdande behandling som till exempel såromläggning, borttagning av stygn och injektioner.

Inkontinenssjuksköterska
Inkontinenssjuksköterskan gör utredning, provar ut hjälpmedel och ger dig råd vid problem med inkontinens.

Sårmottagning
Hos oss kan du få behandling för svårläkta sår av specialutbildad personal.

Demenssjuksköterska
Utredning av misstänkt demenssjukdom i samarbete med läkare och kommunens demensteam.

Livsstilsmottagning
Hälsokurvor och kostrådgivning.

Hjärtsjuksköterskemottagning, 010-242 35 50

Telefontid måndag-fredag 8.00-17.00

Vi ger råd och tips om behandlingsåtgärder och möjligheter till egenvård vid kranskärlssjukdom och hjärtsvikt.

Vårt arbete går ut på att hjälpa dig att förändra din livsstil och följa upp din sjukdom med regelbundna kontroller. Det är viktigt att du själv kan styra behandlingen och hantera de symtom som uppkommer.

Vi hjälper även till vid insättning och justering av vissa läkemedel efter samråd med ansvarig läkare.

Sjuksköterskebaserad infektionsmottagning, 010-242 35 50

Telefontid måndag-fredag 8.00-17.00

Vid lättare infektioner, som exempelvis urinvägsinfektion, halsont och öronvärk, är det inte säkert att du behöver träffa läkare. Du kan istället få hjälp på vår sjuksköterskebaserade infektionsmottagning.

Psykosociala enheten

Kontakta oss i första hand på enhetens gemensamma telefonnummer, måndag-fredag klockan 13.00-13.30, telefon 010-242 96 50

 • Kurator Borbardha Qvarnström, 010-242 35 10
 • Psykolog Hanna Demitz-Helin, 010-242 96 64
 • Psykolog Victor Feldin, 010-242 96 79

Vi arbetar för att du ska kunna hantera svårigheter och problem i livet på ett sådant sätt att livskvalitén ökar. Vi erbjuder bedömning, individuell behandling, gruppbehandling, internetbehandling, rådgivning, krissamtal samt screening vid misstanke om till exempel ADHD. Vi arbetar främst med kognitiv beteendeterapi (KBT).

Sjukgymnastiken Huskvarna vårdcentrum, 010-242 35 42

Telefontid måndag-fredag 8.00-9.30 och 14.00-15.00 

Öppettider måndag-torsdag 8.00-17.00, fredag 8.00-16.00 

Hos oss hjälper vi dig med en grundlig undersökning och bedömning av dina besvär. Tillsammans planerar vi för vidare behandling och åtgärder. Välkommen att söka till oss med eller utan remiss!

Vi hjälper dig att analysera och bedöma orsaken till dina besvär. Utifrån sjukgymnastisk undersökning planerar vi tillsammans för eventuella behandlingsåtgärder som kan bestå av träning, manuell behandling och/eller rådgivning.

Vi erbjuder även stötvågsbehandling som alternativ vid långdragna muskel- och senbesvär, till exempel som tennisarmbåge, hälsporre och hälsenesmärta.

Hör av dig till oss vid:

 • Besvär från muskler och leder i rygg, nacke och övriga kroppen
 • Rehabilitering efter skador
 • Idrottsrelaterade besvär
 • Stroke och andra neurologiska sjukdomar
 • Huvudvärk, migrän och balans/yrselrubbningar
 • Stressrelaterade symtom
 • Andningsrelaterade besvär
 • Behov av träningsråd och ergonomisk rådgivning

Gruppbehandling/undervisning

 • Artrosskola
 • Seniorträning
 • Kol-träning
 • Smärt- och stresshanteringskurs
 • Bassängträning

Sjukgymnasterna på Huskvarna vårdcentrum är vidareutbildade i OMT (ortopedisk manuell terapi), OMI (ortopedisk medicin), McKenzie, neurologi, avslappning, stresshantering, yrsel, idrottsmedicin, träning, akupunktur med mera.

Självträning
Efter överenskommelse med sjukgymnast kan du träna på egen hand i sjukgymnastikens lokaler. Kontakta rehab för aktuella självträningstider.

Till oss kommer hela du, inte bara en kroppsdel!
Välkommen att söka med eller utan remiss!

Vaccinationsmottagningen, 010-242 35 50

Telefontid måndag-fredag 8.00-17.00

Du kan vända dig till oss när du vill ha råd och tips angående vaccination inför utlandsresan.

Om oss

På Rosenhälsans vårdcentral vet vi värdet av det personliga mötet. Vi vet att det skapar trygghet. Vi har erfaren, välutbildad personal och unika, välkomnande lokaler. Det är en kombination som ger god tillgänglighet. Två vårdcentraler, apotek, rehabenhet, laboratorium, barn- och ungdomsmottagning och gynmottagning. Allt samlat under ett tak ger en svårslagen helhet. Vi tar emot barn och vuxna som är sjuka och behöver råd eller vård. Vi arbetar förebyggande och erbjuder hälso- och livsstilsrådgivning. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård, rehabilitering och uppföljning.

Information till patienter

Om du skadat dig eller inte mår bra, kontakta oss på vårdcentralen. Använd våra e-tjänster eller ring oss för att exempelvis boka tid, av- och omboka tid, förnya recept på läkemedel eller fråga oss om något.

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. Sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till rätt vårdmottagning när så behövs.

När vårdcentralen är stängd, och ditt tillstånd inte kan vänta, kan du vända dig någon av länets tre kvälls- och helgöppna närakuter. Du når närakuten på telefon genom att ringa 1177. Du kan också boka en tid via närakuternas e-tjänster.

Gäller det ett livshotande tillstånd - ring alltid 112!

Ålder:
Vi tar emot patienter som är 1 år eller äldre.

Den här sektionen innehåller omdömen och fakta för Rosenhälsans vårdcentral Huskvarna.

Telefon- & läkartillgänglighet

Primärvårdens tillgänglighet per telefon

Andel besvarade telefonsamtal i primärvård. Enbart landsting med datoriserade telefonsystem.

100 %

Det aktuella värdet är
100%
Mätningen genomfördes
2018-07-01 - 2018-12-31

Källa: Väntetider i vården

Mer information Mindre information

Genomförda läkarbesök inom sju dagar i primärvård

Andel läkarbesök i primärvård inom sju dagar.

92 %

Det aktuella värdet är
92%
Mätningen genomfördes
2018-12-01 - 2018-12-31

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Mer information Mindre information

Generella patientomdömen

Positiv upplevelse av delaktighet i vården hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

81 %

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
81 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av information och kunskap efter att ha besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

79 %

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
79 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av kontinuitet och samordning hos patenter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

72 %

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
72 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av känslomässigt stöd bland patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

77 %

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
77 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av respekt och bemötande hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

86 %

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
86 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

86 %

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
86 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning.

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

85 %

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
85 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information