Habo vårdcentral


Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
 • Bra Liv nära

 • Av- och omboka tid

 • Begär intyg

 • Beställa journalkopior

 • Beställa tid

 • Boka tid

 • Frågor inför resevaccination.

 • Frågor inför vaccination mot TBE, fästingburen hjärninflammation

 • Förnya recept

 • Kontakta mig

 • Läkemedel mot malaria

 • Synpunkter och klagomål på vården

Telefonnummer och Öppettider

010-242 48 00
Telefontid idag:
07:30–17
Öppet idag:
07:45–15:30 Laboratoriet , 08–17 Vårdcentralen

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-fre 07:30–17
Öppettider:
Mån-fre 07:45–15:30 Laboratoriet
Mån-fre 08–17 Vårdcentralen
Växeltelefon:
010-241 00 00

ADRESS

Besöksadress
Kärrsvägen 37, Habo
Län, kommun
Jönköpings län, Habo
Postadress
Habo vårdcentral
Kärrsvägen 37
566 32 Habo

Vårt utbud

Välkommen att kontakta Habo vårdcentral via våra e-tjänster eller telefon, 010-242 48 00. Du kan även kontakta någon av vårdcentralens mottagningar direkt, telefonnummer och tider ser du nedan.

Bra Liv nära - vårdbesök via app

Bra Liv nära är en tjänst för dig där du träffar vårdpersonal via videomöte i din smartphone, platta eller dator. Du bokar själv den tid som det passar dig. Du kan få råd, recept på läkemedel, remiss till vidare vård eller sjukintyg - precis som vid ett vanligt vårdcentralsbesök.

Genom Bra Liv nära träffar du legitimerad personal från våra Bra Liv-vårdcentraler, var du än befinner dig. Du kan när som helst logga in på appen för att se nästa lediga tid.

Läs mer om Bra Liv nära

Arbetsterapin, 010-242 48 85

Telefontid måndag-fredag 8.30-09.00.
Övrig tid kan du tala in namn, telefonnummer och ett meddelande om du vill, så ringer vi upp så snart vi kan.

Vi stödjer dig som på grund av skada eller sjukdom har svårt att klara ditt dagliga liv. Våra åtgärder förebygger, förbättrar eller kompenserar nedsatt förmåga att utföra vardagsaktiviteter.

Hos arbetsterapeuten kan du få hjälp med:

 • Handskador eller andra handproblem till exempel vid reumatiska sjukdomar, förslitning av leder, tennisarmbåge, träning efter underarmsfraktur, utredning och träning efter stroke med mera.
 • Utprovning och/eller tillverkning av ortoser (stödförband) till händer.
 • Ergonomisk bedömning och rådgivning till exempel vid ledbesvär, nedsatt ork vid kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) med mera.
 • Bedömning av minnesfunktioner i samband med aktivitetsutredning.
 • Bedömning av aktivitetsförmåga.
 • Aktivitetsbalans, ReDO – kurs i stresshantering.

Astmamottagningen, 010-242 48 00

Telefontid måndag-fredag 7.30-17.00

Till oss kan du vända dig för rådgivning om astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och allergi.

Vår astmasjuksköterska lär dig att hantera din astma och allergi. Du får råd och tips kring medicineringen. Vi gör även kontroller av lungfunktionen.

Här får du också hjälp om du vill sluta röka eller snusa.

Diabetesmottagningen, 010-242 48 00

Telefontid måndag-fredag 7.30-17.00

Vi ger dig råd och information och följer upp din diabetes. Vi hjälper dig dessutom att prova ut lämpliga hjälpmedel.

Du som har diabetes kan få stöd och hjälp från vår fotterapeut.

Distriktsläkarmottagningen, 010-242 48 00

Telefontid måndag-fredag 8.00-17.00

Distriktsläkaren behandlar sjukdomar och lättare skador som inte kräver sjukhusvård.

Boka alltid tid för besök.

Distriktssköterskemottagningen, 010-242 48 00

Telefontid måndag-fredag 7.30-17.00
Tillhör du hemsjukvården ringer du sjuksköterska på telefonnummer 036-442 83 13, telefontid 14.00-16.00.

Vi ger dig råd och hjälp när det gäller din egen eller anhörigas hälsa och vård, antingen via telefon eller vid besök på vårdcentralen.

Exempel på vad distriktssköterskan gör:

 • Tar bort stygn.
 • Provar ut kompressionsstrumpor.
 • Gör hälsobedömningar.
 • Ger råd om egenvård.
 • Vi har även följande sjuksköterskemottagningar
 • Inkontinensmottagning
 • Inkontinenssjuksköterskan gör utredning, provar ut hjälpmedel och ger dig råd vid problem med inkontinens.

Här kan du även beställa inkontinensmaterial. 

Sårmottagning
Hos oss kan du få behandling för svårläkta sår av specialutbildad personal.

Demensteam
Utredning av misstänkt demenssjukdom i samarbete med läkare och kommunens demensteam.

Vaccinationsmottagning
Inför din utlandsresa kan du få information och hjälp med vaccination. Ring för att beställa tid.

Hjärtsjuksköterskemottagningen, 010-242 48 00

Telefontid måndag-fredag 7.30-17.00

Vi ger råd och tips om behandlingsåtgärder och möjligheter till egenvård vid högt blodtryck, höga kolesterolvärden och hjärtsvikt.

Vårt arbete går ut på att hjälpa dig att förändra din livsstil och följa upp din sjukdom med regelbundna kontroller. Det är viktigt att du själv kan styra behandlingen och hantera de symtom som uppkommer.

Vi hjälper även till vid insättning och justering av vissa läkemedel efter samråd med ansvarig läkare.

Infektionsmottagningen och sjuksköterskebaserad infektionsmottagning (SIM), 010-242 48 00

Telefontid måndag-fredag 7.30-17.00

För att vi ska kunna ge så snabb bedömning som möjligt vill vi att du ringer oss innan besöket. Du blir då hänvisad antingen till den sjuksköterskebaserade infektionsmottagningen (SIM) eller infektionsmottagningen.

 • Sjuksköterskebaserad infektionsmottagning (SIM) måndag-fredag 10.00-12.00.
 • Infektionsmottagning måndag-fredag 13.00-14.30

Du är välkommen som har

 • Öronbesvär med öronsmärta, vaxpropp, öroninflammation, hörselgångsinflammation.
 • Infektiösa hudsjukdomar som reaktion på fästingbett, bältros, svinkoppor, rosfeber, sårinfektioner.
 • Ögoninfektioner.
 • Urinvägsinfektioner.
 • Luftvägsbesvär som hosta, förkylning, halsont, influensa, lunginflammation. Om du har en kronisk lungsjukdom ber vi dig att ringa och boka tid för då tar besöket oftast mycket längre tid.

Livsstilsmottagningen, 010-242 48 00

Telefontid måndag-fredag 7.30-17.00

Mottagningen vänder sig till dig som önskar hjälp med att förändra din livsstil, det kan gälla kost, fysisk aktivitet, alkohol, tobak och stress med mera.

Tobaksavvänjningsmottagning
Till oss kan du vända dig om du vill ha hjälp med att sluta röka eller snusa. Besök hos tobaksavvänjare kostar inget.

Kost- och viktrådgivning

 • Kost- och viktrådgivning efter remiss från läkare där vi ger råd och stöd till en sund och hälsobefrämjande livsstil.
 • Hälsosamtal det år du fyller 40, 50, 60 och 70 år. 

Vi använder "hälsokurvan". Med hjälp av en hälsokurva kan du få överblick över hur du har det i dag och utifrån den se vad som är möjligt att förändra.

Psykosociala enheten, 010-242 48 48

För att komma i kontakt med psykosociala enheten, vänligen ring till oss på telefontiden måndag-fredag 10.00–11.00.

Det krävs inte någon remiss för att söka till oss och alla personer över 18 år är välkomna att ta kontakt.

Psykosociala enheten arbetar med bedömning och behandling av psykisk ohälsa. Vi erbjuder individuell behandling. Vi arbetar för att du ska kunna hantera och bearbeta svårigheter och problem i livet på ett sådant sätt att din livskvalitet ökar, det kan handla om kriser, psykosomatiska reaktioner, lätt till medelsvår nedstämdhet och ångestproblematik, som bidrar till psykisk ohälsa.

Rehabiliteringssamordning

Till oss kan du vända dig om du har funderingar i sjukskrivningsfrågor.
Vi är kontaktpersoner till andra berörda parter, till exempel Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten, i ärende som rör sjukskrivningsprocessen, både övergripande och i enskilda ärenden.

Rehabiliteringssamordnare Charlotta Pollack
010-242 48 12

Rehabiliteringssamordnare och arbetsterapeut Veronica Thane
010-242 48 47

Sjukgymnastiken, 010-242 48 80

Öppettider: måndag-torsdag 7.30-17.00 och fredag 7.30-15.00

Till oss kan du vända dig om du vill ha råd och inspiration för att komma igång med fysisk aktivitet. Anpassad träning kan förebygga, men även vara en behandling för både sjukdom, skador och smärta. Vi kan hjälpa dig att analysera orsaken till dina problem.

Tillsammans planerar vi eventuell behandling eller andra åtgärder. Till oss kommer hela du, inte bara en kroppsdel.

Du kan kontakta oss av olika anledningar, exempelvis

 • Smärtor från muskler och leder i rygg, nacke och övriga kroppen
 • Rehabilitering efter skador
 • Stroke och andra neurologiska sjukdomar
 • Huvudvärk, migrän och yrsel
 • Stressrelaterade symtom
 • Andningsrelaterade symtom
 • Akupunktur

Välkommen att söka med eller utan remiss.

Tobaksavvänjningsmottagningen, 010-242 48 00

Telefontid måndag-fredag 7.30-17.00

Du kan även få hjälp att bli tobaksfri genom att träffa oss via vår app, Bra Liv nära. Ladda ner appen Bra Liv nära för att boka din tid.

Till oss kan du vända dig om du vill ha hjälp med att sluta röka eller snusa.
Besök hos tobaksavvänjare kostar inget.

Om oss

Habo vårdcentral erbjuder ett brett utbud av förebyggande hälsoinsatser och sjukvårdsinsatser, samlat under ett och samma tak. På vårdcentralen ska du alltid få ett vänligt och professionellt bemötande som präglas av ömsesidigt förtroende och respekt. Vårt mål är att finnas till för dig i de situationer då du behöver vår kompetens. Vi tar emot barn och vuxna som är sjuka och behöver råd eller vård. Vi arbetar förebyggande och erbjuder hälso- och livsstilsrådgivning. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård, rehabilitering och uppföljning.

Information till patienter

Om du skadat dig eller inte mår bra, kontakta oss på vårdcentralen. Använd våra e-tjänster eller ring oss för att exempelvis boka tid, av- och omboka tid, förnya recept på läkemedel eller fråga oss om något.

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. Sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till rätt vårdmottagning när så behövs.

När vårdcentralen är stängd, och ditt tillstånd inte kan vänta, kan du vända dig någon av länets tre kvälls- och helgöppna närakuter. Du når närakuten på telefon genom att ringa 1177. Du kan också boka en tid via närakuternas e-tjänster.

Gäller det ett livshotande tillstånd - ring alltid 112!

Ålder:
Vi tar emot patienter som är 1 år eller äldre.

Den här sektionen innehåller omdömen och fakta för Habo vårdcentral.

Telefon- & läkartillgänglighet

Primärvårdens tillgänglighet per telefon

Andel besvarade telefonsamtal i primärvård. Enbart landsting med datoriserade telefonsystem.

100 %

Det aktuella värdet är
100%
Mätningen genomfördes
2018-07-01 - 2018-12-31

Källa: Väntetider i vården

Mer information Mindre information

Genomförda läkarbesök inom sju dagar i primärvård

Andel läkarbesök i primärvård inom sju dagar.

90 %

Det aktuella värdet är
90%
Mätningen genomfördes
2018-12-01 - 2018-12-31

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Mer information Mindre information

Generella patientomdömen

Positiv upplevelse av delaktighet i vården hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

74 %

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
74 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av information och kunskap efter att ha besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

70 %

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
70 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av kontinuitet och samordning hos patenter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

66 %

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
66 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av känslomässigt stöd bland patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

74 %

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
74 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av respekt och bemötande hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

80 %

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
80 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

81 %

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
81 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning.

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

78 %

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
78 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information