Vattenpipa - farligare än du tror!

Skriv ut (ca 2 sidor)
Jönköpings län

Hjälp av tobaksavvänjare i Jönköpings län

Vill du ha stöd och råd att sluta med tobak kan du vända dig till en tobaksavvänjare.

Om tobaksavvänjning och kontaktuppgifter till tobaksavvänjare 

Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Det blir allt vanligare i Sverige att testa rökning med vattenpipa, speciellt bland ungdomar. Men vad är det och hur farligt är det? Här kan du läsa om vad man vet om vattenpiprökning idag.

Visa mer

Vattenpipa - inget säkert alternativ

Vattenpipa - inget säkert alternativ

Myten om att det är ofarligt att röka vattenpipa är stark. Eftersom röken kan smaka vanilj, frukt eller karamell röker många i tron att det är helt ofarligt. Den söta lukten och smaken lockar många att prova, även de som inte skulle prova att röka cigaretter. Men att röka vattenpipa är inget säkert alternativ.

Tobaken som röks i vattenpipor innehåller nikotin. Man vet inte säkert hur beroendeframkallande det är att röka vattenpipa. Vattnet absorberar en del av nikotinet. Men det innebär att rökare behöver röka längre och mer för att få sitt nikotinbehov stillat.

Fäll ihop

Minst lika farligt som cigaretter

Minst lika farligt som cigaretter

Röken från en vattenpipa innehåller en blandning av tobaksrök och rök från kolen som håller tobaken glödande. Analyser av röken visar att den innehåller minst lika mycket kolmonoxid, tjära, tungmetaller och cancerframkallande ämnen som cigarettrök.

En vattenpipsession på en timme motsvarar röken från cirka 100 cigaretter. Den passiva rökningen är lika farlig som vid cigarettrökning. Det finns inga bevis för att något tillbehör kan göra vattenpiprökningen säkrare.

Fäll ihop

Ursprung i Mellanöstern och Asien

Ursprung i Mellanöstern och Asien

Att röka vattenpipa är en tradition som ursprungligen kommer från Mellanöstern och södra Asien. Man beräknar att omkring 100 miljoner människor röker vattenpipa runt om i världen. Det ses som en social aktivitet att sitta och röka tillsammans, något rofyllt, avslappnat och mysigt.

Andra namn på vattenpipa är nargile, argile, goza, hookah, hubbelbubble och shisa. Nargile är det persiska ordet för kokosnöt. Från början tillverkades vattenbehållarna av kokosnötter.

Fäll ihop

Kan sprida smitta

Kan sprida smitta

Vattenpipor kan sprida smitta, till exempel herpes och tuberkulos, eftersom munstycket ofta går runt mellan flera rökare som delar på en session.

Fäll ihop

Hjälp att sluta röka

Hjälp att sluta röka

Vill du ha stöd och råd att sluta med tobak kan du vända dig till en tobaksavvänjare.

Om tobaksavvänjning och kontaktuppgifter till tobaksavvänjare 

Mer information:

Hör av dig till din närmaste vårdcentral, Sluta-rökalinjen 020-84 00 00 eller webbplatsen www.sluta-roka-linjen.org

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-05-24
Skribent:

Noomi Carlsson, sektionschef, folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län

Redaktör:

Helena Pellnor, redaktör 1177 Vårdguiden, Region Jönköpings län

Manusunderlag:

Texten är baserad på materialet ”Myter om vattenpipor” från Landstinget Kronoberg. Ursprungskälla: WHO Study Group on Tobacco Product Regulation 2005.