Exlutena

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Exlutena?

Exlutena är ett preventivmedel som innehåller hormonet lynestrenol. Det är ett så kallat gestagen, det vill säga ett konstgjort hormon, som verkar på ungefär samma sätt som ett av kroppens egna könshormoner, gulkroppshormon.

Exlutena tillhör den grupp preventivmedel som kallas minipiller och är lågdoserat. Minipiller innehåller bara gestagent hormon, till skillnad från kombinerade p-piller som även innehåller ett så kallat östrogent hormon.

Så här fungerar minipillren 

Exlutena skyddar mot graviditet genom att det gör sekretet i livmoderhalsen tjockare, så att spermierna får svårt att ta sig upp genom livmoderhalsen till livmodern. Dessutom blir slemhinnan i livmodern tunnare så att ett befruktat ägg får svårare att fästa och utvecklas där. Äggledarnas förmåga att transportera ägg blir också sämre.

Hos hälften av de kvinnor som använder läkemedlet förhindras dessutom ägglossningen. Om man inte får mens kan det tyda på att man inte har haft någon ägglossning.

Hur tar man minipillren?

Exlutena finns som tabletter och är receptbelagt.

En tablettkarta innehåller 28 tabletter. Alla tabletter innehåller lika stor dos hormon.

Man tar en tablett varje dag tills tablettkartan är slut. Därefter börjar man med nästa tablettkarta utan uppehåll. Man kommer då att ta den första tabletten i varje karta på samma veckodag.

Man kan börja behandlingen när som helst under menscykeln om man är säker på att man inte är gravid och då behöver man använda kondom de första sju dagarna. Det gäller också om man inte har mens, till exempel efter en förlossning. Om man börjar på mensens första dag har man däremot skydd från och med den första dagen.

För att ha fullt skydd ska man ta tabletterna regelbundet vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Det är bra att försöka ta tabletten i samband med någon daglig rutin, till exempel när man borstar tänderna på morgonen.

Om man glömt eller missat en tablett

Om man har glömt en tablett ska man ta den så fort man kommer på det. Nästa tablett ska tas vid den vanliga tidpunkten. Då kan det bli två tabletter på samma dag.

Om det har gått mer än 27 timmar sedan man tog den senaste tabletten, det vill säga mer än tre timmars försening, kan skyddet ha upphört. Då bör man även använda ett annat skydd, till exempel kondom, den närmaste veckan.

Viktigt

Exlutena är inte ett lika säkert skydd som mellandoserade gestagena p-piller och kombinerade p-piller, som förhindrar ägglossning. Bara hälften av de kvinnor som tar minipiller får utebliven ägglossning. Om man har kraftig övervikt är Exlutena mindre säkert. För att minipiller ska vara så säkra som möjligt är det mycket viktigt att man tar tabletterna vid samma tidpunkt varje dag.

Om man inte får någon mens kan det tyda på att man inte har haft någon ägglossning. Men om mensen uteblir två gånger efter varandra bör man för säkerhets skull göra ett graviditetstest.

Om man har eller har haft vissa sjukdomar såsom epilepsi, leversjukdom eller utomkvedshavandeskap ska man tala om det för sin läkare eller barnmorska innan man börjar använda Exlutena.

Man ska inte använda Exlutena om man har eller har haft blödningar från underlivet som man inte vet orsaken till. Då ska man först söka läkare för att undersöka blödningarna.

Om man kräks eller har diarré är det osäkert om hormonet hinner tas upp av kroppen och skyddet mot graviditet kan minska. Man bör då även använda annat skydd, till exempel kondom, under den kommande veckan.

Man ska kontakta en läkare eller barnmorska om

  • man får ihållande smärtor i nedre delen av magen
  • man får rikliga blödningar mellan menstruationerna under längre tid
  • om man blir gravid.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Minipillrens verkan kan minska eller utebli helt om man samtidigt använder

  • vissa läkemedel mot tuberkulos, till exempel rifampicin eller rifabutin som finns i bland annat Rimactan och Ansatipin
  • vissa läkemedel mot epilepsi såsom fenobarbital, fenytoin, karbamazepin som finns i till exempel Fenemal, Epanutin och Tegretol
  • vissa läkemedel mot hiv-infektion, till exempel ritonavir som finns i bland annat Norvir och efavirenz som finns i bland annat Stocrin
  • medel som innehåller johannesört.

Biverkningar

Ungefär en tredjedel av de kvinnor som använder minipiller får någon form av blödningsrubbning. Man kan få oregelbundna blödningar, annorlunda mensperioder eller så kan mensen upphöra helt.

En del som använder medicinen kan få till exempel spända bröst eller akne. Besvären brukar försvinna eller minska efter några månader.

Graviditet och amning

Exlutena ska inte användas under graviditet. Om man blir gravid trots att man tar minipiller, ska man sluta med dem. I de fall kvinnor blivit gravida och avbrutit behandlingen med minipiller tidigt, finns inget som tyder på att barnen har påverkats negativt.

Man kan använda medicinen när man ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om man följer doseringsanvisningarna är det inte sannolikt att barnet påverkas.

Andra minipiller

Det finns flera minipiller, som innehåller andra gestagener. Exempel på andra minipiller är Mini-Pe, som innehåller noretisteron.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-12-03
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Marie Bixo, professor, gynekolog och förlossningsläkare, Södersjukhuset, Stockholm