Etalpha

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Etalpha?

Etalpha är ett läkemedel som ersätter brist på kroppens naturliga vitamin D. Medicinen används vid sjukdomar då kroppens egen produktion av aktivt D-vitamin är nedsatt, till exempel när njurarna inte fungerar som de ska.

Vitamin D är nödvändigt för att kroppen ska kunna tillgodogöra sig kalcium, det vill säga kalk. Om man har brist på vitamin D kan man få för låg halt kalcium i blodet, vilket kan leda till att skelettet kalkas ur eller att bildningen av ny benvävnad försämras.

Etalpha tillhör en grupp läkemedel som kallas D-vitaminanaloger. Det verksamma ämnet är alfakalcidol.

Recept och högkostnadsskydd

Etalpha finns som mjuka kapslar i styrkorna 0,25 och 0,5 mikrogram och som droppar i styrkan 2 mikrogram per milliliter. Medicinen är receptbelagd.

Ibland ingår medicinen i högkostnadsskyddet för läkemedel. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek vad som gäller. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

På sjukhus kan man även få Etalpha i form av en spruta.

Så här fungerar medicinen

För att kalcium ska kunna tas upp i kroppen och lagras in i skelettet behövs så kallat aktivt D-vitamin. Det D-vitamin som man får i sig via maten eller som bildas i huden efter att man har solat, är inte aktivt utan blir verksamt först efter aktivering. Det mesta av omvandlingen till det aktiva vitaminet sker i två steg, först i levern och sedan i njurarna.

Om man till exempel har dåligt fungerande njurar kan inte tillräcklig mängd D-vitamin omvandlas. Då måste man tillföra D-vitamin i aktiv form. Det verksamma ämnet i medicinen behöver bara omvandlas i levern för att aktivt D-vitamin ska bildas och är därför inte beroende av njurarnas funktion.

Hur tar man medicinen?

Kapslarna innehåller en flytande olja och bör sväljas hela tillsammans med ett glas vatten. Kapslarna ska inte delas eftersom man då riskerar att inte få i sig hela dosen. Om man har svårt att svälja kan kapslarna tuggas, men då är det bättre att ta läkemedlet i form av droppar.

Dropparna tar man med sked. En droppe innehåller 0,1 mikrogram.

Man ska förvara flaskan i kylskåp.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Dosen är olika från person till person, och bestäms med hjälp av mätningar av bland annat mängden kalcium i blodet. Dosen behöver ofta ändras och man får därför gå på kontroller regelbundet under behandlingen. Det är viktigt att man följer de anvisningar om dosering som man fått av sin läkare.

En vanlig dos är 0,25 mikrogram om dagen, men ibland kan doser upp till 2 mikrogram om dagen behövas.

För barn som väger under 20 kilo anpassas dosen efter barnets vikt.

Viktigt

Man bör vara uppmärksam på tecken på för hög kalciumhalt i blodet. Det kan till exempel vara att man tappar aptiten, blir trött, illamående, törstig och kissar mycket. Då måste man kontakta läkaren för att kontrollera kalciumhalten.

Om man har nedsatt njurfunktion kan man bland annat få rubbningar av kroppens omsättning av kalcium och fosfat. Man bör därför få råd av en dietist om hur man kan reglera innehållet av kalcium och fosfat i maten.

Om man tar andra läkemedel samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Vissa läkemedel mot sur mage, så kallade antacida, som innehåller magnesium ska man inte använda under behandlingen utan att läkare har ordinerat det. Samma sak gäller för alla preparat som innehåller A- och D-vitaminer.

Man ska inte ta läkemedel eller kosttillskott som innehåller kalcium på egen hand utan att först rådgöra med läkare. Däremot är det vanligt att läkaren skriver ut kalcium tillsammans med Etalpha.

Biverkningar

Vissa personer som använder medicinen kan till exempel få hudutslag eller för hög halt kalcium i blodet.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-11-02
Manusunderlag:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Peter Bárány, läkare, specialist i njursjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge.