Descutan

Skriv ut (ca 2 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Descutan är ett bakteriedödande medel. Det används vid rengöring av hud och hår, till exempel före en operation, för att förhindra infektioner.

Det verksamma ämnet är klorhexidin.

Recept och högkostnadsskydd

Descutan finns i en förpackning som innehåller fyra påsar med lösning och fyra tvättsvampar. Svamparna innehåller 15 milliliter lösning och påsarna innehåller 10 milliliter. Svampen används för att tvätta kropp och ansikte. Påsarna används för att tvätta håret. Descutan kan köpas receptfritt.

Läkemedlet ingår inte i högkostnadsskyddet. Det innebär att du betalar hela kostnaden själv.

Läs mer om högkostnadsskyddet.

Så här fungerar läkemedlet

Klorhexidin dödar många olika typer av bakterier och verkar snabbt. När du har tvättat dig med Descutan är så gott som alla bakterier på huden döda.

Hur använder jag Descutan?

Så här använder du Descutan för att göra en så kallad dubbeldusch:

  • Duscha kroppen och håret med vatten och stäng av duschen.
  • Tvätta håret med lösningen.
  • Öppna svampförpackningen och fyll på med vatten för att fukta svampen.
  • Tvätta hela kroppen uppifrån och ner med svampen. Var speciellt noga runt näsa, armhålor, navel, ljumskar och könsorgan.
  • Skölj hela kroppen och håret med vatten och stäng av duschen.
  • Tag en ny påse med lösning och en ny svamp och upprepa hela tvättningen en gång till.
  • Skölj noga och torka med en ren handduk. Tag på rena kläder.

Efter att du har tvättat dig med Descutan ska du inte använda tvål, schampo eller hudlotion eftersom det kan försämra den bakteriedödande effekten.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Om du har fått läkemedlet utskrivet på recept är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska du följa de anvisningar om dosering som står på läkemedelsförpackningen eller i bipacksedeln, det informationsblad som finns i förpackningen.

Vid varje rengöringstillfälle använder du 2 påsar lösning och 2 tvättsvampar för att göra en dubbeldusch.

Om du fått andra instruktioner från din läkare ska du följa dem i första hand.

Viktigt

Undvika att få Descutan i ögonen. Om lösningen kommer in i ögonen ska du skölja noggrant med vatten.

Använd inte Descutan i hörselgången om du har en skadad trumhinna.

Biverkningar

En del personer kan få till exempel hudirritation.

Graviditet och amning

Du kan använda Descutan när du är gravid eller ammar.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller klorhexidin. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera läkemedel som innehåller samma verksamma ämne. Exempel på andra läkemedel som innehåller klorhexidin och används för rengöring inför en operation är Hibiscrub.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-03-03
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Peter Lidbrink, läkare, specialist i hudsjukdomar,
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge